Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kommunikation och marknad

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

 

Vanliga frågor och svar

Utbudet varierar, du hittar alla aktuella utbildningar i AcadeMedia Academys utbildningswebb. Vi erbjuder alltid utbildnings i krisledning. Det finns även tips om sociala medier, skrivande och att hålla en presentation på vår startsida på medarbetarwebben.  

Då rekommenderar vi att gå med i Workplace! Där kan du knyta kontakter med kollegor från hela landet och dela idéer, ställa frågor eller bara följa med i diskussioner som just du är intresserad av. Du kan se det som ett professionellt nätverk, eller som ett digitalt fikarum. Det fungerar och ser ut ungefär som Facebook, men din profil är knuten till din yrkesroll. Mejla workplace@academedia.se för att få en inbjudan. 

På trygg.academedia.se hittar du samtyckesblanketter och information om GDPR.

Titta på AcadeMedias ramavtal med översättare på inköpsstabens webbsida 

Om du har namnet på den du söker kan du antingen söka fram personen i Outlook (öppna ett nytt mejl, klicka på Till och Sök) eller ladda ner telefonboken Touchpoint.  

Hör gärna av dig till någon av oss på koncernkommunikation. Du hittar kontaktuppgifter r.  

 

Våra tips om…

Innehållsansvarig

Uppdaterad