Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Grafiska element

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Symbol

Bokstaven ”A” från logotypen får användas uppskalad som ett fristående grafiskt element. Symbolen ersätter dock aldrig logotypen utan används i sammanhang där logotypen redan presenterats.

Klicka på önskad symbol nedan för nedladdning.

 

Färger
Symbolen får användas grön på blågrå eller vit bakgrund samt vit på grön bakgrund. Vi har ett eget ikonspråk och en ikonbank. De används till att förstärka ett budskap eller förmedla något där en fotografisk bild inte passar. Våra ikoner är kopplade till våra verksamheter och staber.


Ikoner

Ikonerna används primärt vita på grön eller blågrå bakgrund. De får även användas i vår blågrå färg samt våra komplementfärger. De används då i en färg som ger hög kontrast i förhållande till bakgrunden. Vårt ikonbibliotek kan användas både i tryck och på webben.

Ikonerna laddas ner här

 


 

Innehållsansvarig

Uppdaterad