Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Logotype Gymnasiet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här finner du våra gymnasiers logotyper, i JPG- och EPS-format, klicka på önskad logotype så kommer alternativen upp för nedladdning.

Drottning Blanka verksamhetsområde

 

 

 

Kreativa verksamhetsområdet

 

 

 

Praktiska verksamhetsområdet

 

 

 

NTI Gymnasiets verksamhetsområde

 

 

 

Teoretiska verksamhetsområdet

.

Innehållsansvarig

Uppdaterad