Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Mail och mailsignatur

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Mail

Mail är idag förmodligen vår mest använda kommunikationskanal. Vi är alla vana vid att använda mail, ändå är det några saker som vi vill påminna om. De kan tyckas självklara, men vi vet av erfarenhet att de inte alltid är det.

Tänk på att:

  • När du skickar mail från din jobbmail representerar du mer än dig själv. Uttryck dig alltså på ett sätt som speglar det.
  • Alla mail kan nå mottagare som du inte hade tänkt skulle läsa det du skrivit. Fler personer kan läggas till på mottagarlistan av en lång konversation och mail kan skickas fel. Ännu ett skäl att tänka på både vad man skriver i mail, och hur det formuleras.
  • Vi använder alla jobbmailen för en del privata meddelanden. Det är naturligtvis inte ett problem, samtidigt är det bäst för alla om du också har en privat adress som du kan använda för sådant som inte har med jobbet att göra. Ett exempel på när jobbmailen inte ska användas privat är vid privata konflikter/diskussioner (exempelvis en diskussion med ett försäkringsbolag, eller med en leverantör du använder för en renovering hemma) eftersom det av den andre parten kan uppfattas som en slags påtryckning.
  • Använd heller inte jobbmailen när du signar upp dig för privata nättjänster som Blocket, iTunes, Netflix och olika resesidor. Det fungerar så länge som du är anställd här, men om du slutar blir det rätt mycket administration när du ska ändra e-post överallt.

Mailsignatur

Alla som arbetar på AcadeMedia support ska använda samma mailsignatur. Vilken information du väljer att ha med kan variera något, det som måste vara med är din stabs logotype alternativt enbart Academedias logotype, ditt namn och titel, ditt telefonnummer, den besöksadress du sitter på, samt en mycket kort beskrivning av AcadeMedia. Du kan lägga till postadress, Twitter, LinkedIn, eller andra kontaktuppgifter som du vill ha med.

För nedladdning av AcadeMedias stabslogotyper klicka här.

Du skapar en mailsignatur genom Outlookmenyn, gå in under inställningar (kugghjulet högt uppe till höger) och skriv sedan in signaturer i sökrutan. Enklast är att kopiera en signatur från ett mail du får, och sedan ändra informationen så att det blir korrekta uppgifter för dig.

Innehållsansvarig

Uppdaterad