Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakta kommunikation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hög tillgänglighet och servicenivå är viktigt för oss, hör gärna av dig till oss på koncernkommunikation om du vill ha råd i en kommunikationsfråga. Du når oss via nedanstående kontaktuppgifter.

Paula Hammerskog
Kommunikationsdirektör
073 334 87 50
paula.hammerskog@academedia.se

 

 

 

Märith Hallman
Kommunikatör, ansvarig Medarbetarwebben
070 560 59 51
marith.hallman@academedia.se

 

 

 

Nina Lindblom
Kommunikationschef förskola
076 112 49 91
nina.lindblom@academedia.se

 

 

 

Jenny Wahlberg
Kommunikationschef grundskola och gymnasium
073 078 71 82
jenny.wahlberg@academedia.se

 

 

 

Johanna Karlsson Engholm
Kommunikationschef vuxenutbildning
073 724 91 01
johannamargareta.engholm@academedia.se

 

 

Hanna Antonsson
Internkommunikationsansvarig
072 450 89 37
hanna.antonsson@academedia.se

 

 

 

Andreas Hägg
Kommunikatör
076 100 73 04
andreas.hagg@academedia.se

 

 

 

Alice Teodorescu
Chef för samhällskontakter
alice.teodorescu@academedia.se

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad