Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Sju tips om hur du håller en bra presentation

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

1. Bra förberedelse är a och o

För att lyckas med din presentation behöver du sätta av tid för att förbereda den. Börja med att fundera ut vad du vill att de som lyssnar ska få ut av presentationen, det vill säga vad vill du förmedla, vad vill du att de ska komma ihåg och hur ska du göra det? Avsätt tid för att öva på din presentation, gärna högt för en kollega. Ta tid när du övar så att du vet hur lång tid det tar.

2. Powerpoint – bu eller bä?

En powerpoint-presentation (ppt) kan både hjälpa och stjälpa dig beroende på hur den används. Fråga dig först vilken nytta en ppt har för din presentation. En bild kan förstärka dig budskap om den är genomtänkt. I många fall klarar du dig utan. Om du väljer att ha en powerpoint-presentation ska du fokusera på att bara ha med den viktigaste informationen, annars är risken att lyssnarna tappar fokus på det du säger och bara läser.

3. Anpassa innehållet

Tänk igenom vilka du pratar till och vad de har för förkunskaper. För att innehållet ska landa rätt behöver det vara anpassat till personernas roller och förkunskaper. Var tydlig och undvik att använda ord eller förkortningar som kan vara svåra att förstå.

4. Väck intresse i början

Du har bara en kort stund på dig att väcka lyssnarnas intresse. Berätta något som väcker nyfikenhet. Det kan vara en fråga, en berättelse eller en bild. Gör det också enkelt för lyssnarna att förstå vad presentationen handlar om och prioritera det viktigaste innehållet först.

5. Håll det enkelt och var konkret

Håll dig till ditt budskap och ditt syfte med presentationen. Skala bort sådant som inte är relevant. Om du håller en presentation digitalt, tänk på det att krävs mer att lyssna på distans och att du därför behöver ha en kortare presentation än vad du egentligen kanske tänkt. Genom att vara konkret och använda exempel, metaforer eller liknande blir det lättare för lyssnaren att förstå, visualisera och komma ihåg det du pratar om.

6. Satsa på slutet

Lyssnarna kommer minnas din inledning och ditt avslut mest. Försök därför att göra en bra slutkläm och markera tydligt när du är klar. Kanske ska du upprepa det viktigaste igen?

7. Glöm inte efterarbetet

När du är klar med din presentation kan det vara bra att sätta av lite tid för att reflektera över hur det gick. Be en kollega om feedback kring vad som var bra och vad du kan utveckla till nästa gång, och kom ihåg att övning faktiskt ger färdighet!

Innehållsansvarig

Uppdaterad