Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Månadsnyheter – manus/utgivning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Första vardagen i varje månad, med undantag för sommaren samt januari, distribueras interna nyheter till våra medarbetare inom olika segment från AcadeMedias koncern- och segmentstaber.

Maila din information

Information till nyhetssidorna mailas till hkk.nyhetsbrev@academedia.se. Datum för manusstopp hittar du i utgivningsplanen nedan. 

Informationen ska vara kort och informativ. Vi tar oss friheten att korta längre texter. Om det krävs en längre text ska informationen ligga som en undersida på aktuellt intranät.  En kortare text publiceras då i nyhetsbrevet med en länk till den fullständiga informationen på intranätet. Bifoga foto om du önskar. 

Glöm inte att ange vilken målgrupp som du vill nå ut till. Välj mellan:

 • Kontoren (AFK och GBG) 
 • Förskolesegmentet 
 • Grundskolesegmentet
 • Gymnasiesegmentet
 • Vuxensegmentet
 • ALLA

Utgivningsplan våren 2022

Manusstopp Utgivning Första vardagen i månaden
Förskola Grundskolor med integrerade förskolor Gymnasiet Vuxenutbildningen Kontoren
26-jan 01-feb 01-feb 01-feb 01-feb 01-feb
23-feb 01-mars 01-mars 01-mars 01-mars 01-mars
23-mars 01-apr 01-apr 01-apr 01-apr 01-apr
27-apr 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj 02-maj
25-maj 01-juni 01-juni 01-juni 01-juni 01-juni

 

Alla staber inom AcadeMedia Support ska via nyhetsbreven kommunicera sina nyheter till aktuell målgrupp, i de fall där vi har stabschefer  inom segmenten ex HR, Kvalitet, Business control, Marknad och IT, är dessa ansvariga för att skicka in sin information till hkk.nyhetsbrev@academedia.se för att aktuell information ska nå segmentet.

Våra nyhetssidor

Kontoren AFK och Göteborg – NYHETSSIDA PÅ MEDARBETARWEBBEN

Frekvens: Månadsvis information genom nyhetssidan på medarbetarwebben
Mottagare: Alla medarbetare på våra kontor
Redaktör: Märith Hallman

Förskolesegmentet – NYHETSBREV TILL LEDNINGSTEAM

Frekvens: Månadsvis (en gång i månaden inkluderas stabsinfo i ordinarie nyhetsbrev till ledningsteam). Ligger på Chefsguiden. Distribueras via pushmail.
Mottagare: Förskolornas ledningsteam samt stabsmedarbetare på förskolesegmentet
Redaktör: Nina Lindblom samordnar kommunikationen från koncerngemensamma funktioner (Förskolans ledningsgrupp ansvarar för nyhetsbrevet).

Grundskolesegmentet med integrerade förskolor – NYHETSSIDA PÅ MEDARBETARWEBBEN

Frekvens: Månadsvis information genom nyhetssidan på medarbetarwebben. Detta kompletteras av rektorsbrev som skickas ut av respektive ledningsgrupp.  
Mottagare: Rektorer och administratörer på grundskolesegmentet samt stabsmedarbetare på grundskolesegmentet enligt delad kontaktlista.
Redaktör: Jenny Wahlberg

Gymnasiesegmentet – NYHETSSIDA PÅ MEDARBETARWEBBEN

Frekvens: Månadsvis information genom nyhetssidan på medarbetarwebben, pushmail skickas till gymnasiets rektorer och staber.
Mottagare : Rektorer och administratörer samt stabsmedarbetare på gymnasiesegmentet enligt delad kontaktlista .
Redaktör: Jenny Wahlberg

Vuxensegmentet – VUXBREV 

Frekvens: Månadsvis information genom nyhetssidan på medarbetarwebben. Notis om nytt nyhetsbrev skickas per mejl.
Mottagare: Chefer samt verksamhetsstöd på vuxensegmentet
Redaktör: Johanna Karlsson Engholm

Innehållsansvarig

Uppdaterad