Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vilket stöd kan jag få?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här har vi samlat kommunikationsstöd för att underlätta i ditt arbete.

Annonsering och marknadsföring
Tips och material för dig som har i uppgift att marknadsföra din förskola, skola eller enhet. Via marknadshubbarna får du som chef och medarbetare tillgång till rådgivning, mallar och grafiska riktlinjer för marknadsföring samt vägledning vid inköp av profilmaterial med mera.

Chefsstöd
Vi ger strategiskt och operativt kommunikationsstöd till chefer, exempelvis coachning och rådgivning i interna och externa kommunikationsfrågor samt kommunikationsplanering vid förändringar och omställningar.

Krisledning och kriskommunikation
Om du befinner dig i en krissituation eller om du tror att det finns risk att en kris kan uppstå, kontakta omgående AcadeMedias krisledare och kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på telefon 073-334 87 50, så får du det stöd och den hjälp som du behöver.

Nyheter
Stöd i att ta fram kommunikationsinsatser, exempelvis i form av pressmeddelande och artiklar, för få spridning vid stora nyheter på enheten.

Presskontakt
För stöd inför kontakt med journalister kan du kontakta oss.

Redigera på medarbetarwebben
Lathundar och rutiner för dig som innehållsansvarig för sidor på medarbetarwebben.

Rektorsbrev till vårdnadshavare
Tips och mallar för hur du som rektor kontinuerligt kan arbeta med information till vårdnadshavare.

Utveckla ditt skrivande
Hur når jag ut med mitt budskap? Här finns stöd för att underlätta för dig som exempelvis skriver nyhetsbrev eller annan information till elever, medarbetare eller vårdnadshavare.

Visuell identitet
Ladda ner AcadeMedias grafiska profil med tillhörande mallar, logotyper med mera.

Workplace
På Workplace kan du utbyta erfarenheter med medarbetare från hela AcadeMedia.

Policys
Cookiepolicy
Kommunikationspolicy
Policy för bildhantering
Riktlinjer och avtal kring användande av internet
Riktlinjer för sociala medier
Tips om tillgänglighet​

Innehållsansvarig

Uppdaterad