Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Annonsering och direktmarknadsföring

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varje verksamhet beslutar själv hur och var man ska annonsera. Vi följer alltid marknadsföringslagens regler i dessa frågor och kontrollerar hellre en gång för mycket än en gång för lite vad som gäller. För frågor om regelverk, kontakta AcadeMedias juridikavdelning.

Vi får många förfrågningar och erbjudanden när det gäller annonsering. Vi ska vara försiktiga med vårt kanalval och med annonskostnader. Samtidigt som annonser är en viktig och ofta effektiv marknadsföringskanal bör vi alltid överväga andra och ännu mer effektiva kanaler.

Ett omdiskuterat område inom marknadsföring är så kallad redaktionell annonsering. Det betyder medverkan i olika typer av annonsbilagor. Ingen inom AcadeMedia bör köpa plats i annonsbilagor utan att först diskutera frågan med AcadeMedias kommunikationsavdelning. Annonsbilagorna är många och oftast bara lönsamma och effektiva för de företag som producerar bilagorna i fråga. Ett undantag att överväga är DNs gymnasiebilaga där alla gymnasieskolor främst i Stockholm finns med. I övrigt ska vi vara mycket restriktiva. Vi låter oss gärna intervjuas men betalar alltså i princip aldrig för vår medverkan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad