Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vuxenutbildningens kvalitetsresultat i korthet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du ta del av våra kvalitetsresultat inom vuxenutbildningen för de elva varumärken som utför tjänster för kommuner, Arbetsförmedlingen och Myndigheten för yrkeshögskola över hela landet.

Vuxenutbildningen inom AcadeMedia är i indelad i fem olika verksamhetsområden: Svenska för invandrare (sfi), Grundläggande vuxenutbildning, Gymnasial vuxenutbildning, Arbetsförmedlingstjänster samt Yrkeshögskoleutbildning.

Betygssammanställningarna för 2020 visar att andelen som gått ut med minst betyget E ökat inom såväl den grundläggande vuxenutbildningen som inom den gymnasiala vuxenutbildningen. Inom grundläggande vuxenutbildning steg andelen från 87,3 procent till 87,6 procent och inom gymnasial vuxenutbildning steg den från 83,9 procent till 85,0 procent. Fortsatt ligger båda dessa utfall under riksgenomsnitten men direkta jämförelser är inte helt rättvisande beroende på att andelen som studerar på distans är betydligt högre inom AcadeMedia än i övriga riket. Andelen med examen inom yrkeshögskolan steg från 66 procent till 68 procent, vilket även här betyder en lägre andel för AcadeMedia än tidigare års riksgenomsnitt.

AcadeMedias vuxenutbildning gör årligen även en samlad uppföljning av hur nöjda deltagarna är med den verksamhet som erbjuds. Resultatet från höstterminen 2020 visar att deltagarnas nöjdhet är fortsatt hög (85,5 procent) men har minskat jämfört med utfallet från förra mätningen (86,4 procent). Benägenheten att rekommendera AcadeMedias verksamheter har istället ökat och ligger nu på 87,7 procent (86,4 procent 2019).

AcadeMedias vuxenutbildning bedrivs inom varumärkena Hermods, Eductus, NTI-skolan (NTI), Kompetensutvecklingsinstitutet (KUI), Coachning och Utveckling, EC Utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, Movant, The Game Assembly samt Plushögskolan som består av Teknikhögskolan, Affärshögskolan samt Vårdyrkeshögskolan.

Läs mer och se diagram och tabeller:

Innehållsansvarig

Uppdaterad