Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat gymnasial vuxenutbildning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar utbildningen i gymnasieskolan.
Utbildningarna bedrivs enligt avtal med kommuner och erbjuds i form av klassrumsundervisning (närstudier) och distansundervisning eller en kombination av dessa två (flexundervisning). Utbildningarna sträcker sig från enstaka kurser till kurspaket och kompletta utbildningar – allmänna såväl som yrkesinriktade.

Inom AcadeMedia bedrivs de gymnasiala vuxenutbildningarna av NTI-skolan, Hermods, KUI, Movant och Eductus.

De koncernövergripande utgångspunkterna för den gymnasiala vuxenutbildningen inom AcadeMedia är att eleverna ska nå målen för sina kurser/sin utbildning, att de ska vara nöjda med utbildningen och att de ska nå hög förberedelse för högre studier/arbetsliv.

Kunskapsresultat

Under 2021 uppnådde 83,9 procent av eleverna i AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning minst betyget E. Detta är en nedgång jämfört med föregående års resultat och fortsatt under förra årets riksgenomsnitt (89,0 procent). Andelen som läser på distans (inklusive flex) är dock betydligt högre inom AcadeMedias vuxenutbildning än i övriga riket (84 procent jämfört med rikets 30 procent). Såväl inom AcadeMedia som i riket noterar distansutbildning generellt sett lägre betygsresultat än klassrumsbaserad undervisning. Delas totalresultatet istället upp i dessa olika studieformer noteras att 82,2 procent av distansdeltagarna inom AcadeMedia nådde minst betyget E, att jämföra med senast publicerade riksgenomsnitt för distansundervisning som låg på 84 procent. Motsvarande andel för de deltagare som genomfört utbildningen på plats (närlärande) var 92,7 procent, medan riksgenomsnittet för samma grupp var 91 procent.

Nöjdhet

I höstens mätning (2021) uppgav 87,7 procent av eleverna inom AcadeMedias gymnasiala vuxenutbildning att de var nöjda med sin utbildning och 89,1 procent kunde rekommendera den till andra. Både nöjdheten och rekommendationsgraden har därmed ökat jämfört med mätningen hösten 2020.

 

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad