Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kvalitetsresultat yrkeshögskola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Yrkeshögskoleutbildningen är en statligt reglerad och kontrollerad eftergymnasial utbildningsform. Inom Academedia är det Hermods, EC-utbildning, Sälj&Marknadshögskolan, The Game Assembly , KUI, KYH, Movant och Plushögskolan (Teknikhögskolan, Affärshögskolan och Vårdyrkeshögskolan) som bedriver YH-utbildning.

Yrkeshögskolan ska bedriva utbildningar som ger den kompetens som arbetslivet efterfrågar och som leder till jobb. Arbetsgivarna på arbetsmarknaden är här en nyckel till framgång. De är beställare och kravställer också kvaliteten i utbildningen. De engagerar sig på olika sätt, bland annat i utbildningarnas respektive ledningsgrupp, genom att ge möjlighet till LIA (Lärande i arbete), erbjuda föreläsningar och framhålla vad de som arbetsgivare ser för behov och kompetens inom respektive bransch.

De koncernövergripande utgångspunkterna för yrkeshögskolan inom AcadeMedia är att de studerande ska nå målen för examen, att de ska vara nöjda med utbildningen, att de ska nå hög förberedelse för yrkesliv och få anställning som överensstämmer med utbildningens inriktning.

Kunskapsresultat

År 2020 var det 68 procent av de studerande inom AcadeMedias yrkes-
högskoleverksamhet som slutförde sin utbildning och nådde en examen. Det är en uppgång på 2 procentenheter jämfört med året innan. Riksgenomsnittet för 2020 är ännu inte publicerat. Det senast publicerade riksgenomsnittet ligger på 71 procent (2019).

 

 

Nöjdhet

Inom AcadeMedias yrkeshögskola var
84,4 procent av de studerande nöjda med utbildningen i allmänhet och 86,2 procent kunde rekommendera utbildnings-
anordnaren till andra. Nöjdheten är därmed oförändrad och rekommendationsgraden har ökat ytterligare jämfört med senaste mätningen.

 

 

 

Sysselsättning efter examen

*Ny beräkningsmodell fr o m år 2019

Årligen genomförs en uppföljning av de examinerades sys­selsättning 6 månader efter examen. Uppföljningen visar att
84 procent av de som examinerades 2020 hade arbete 6 månader efter avslutade studier, vilket är en nedgång jämfört med året innan. Riksgenomsnittet för 2020 är ännu inte publicerat.

 

 

 

76 procent av de som hade arbete
6 månader efter examen uppger att arbetet överensstämmer helt eller till största delen med utbildningen. Utfallet är något lägre än förra årets mätningar men fortsatt högre än det senast publicerade riksgenomsnittet på 67 procent (examinerade 2019).

 

 

 

Kvalitetschefens kommentar till vuxenutbildningens kvalitetsresultat

Vuxenutbildningens prioriterade utvecklingsområden

Innehållsansvarig

Uppdaterad