Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Språk och studiehandledning- Linguista

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Språkundervisning via fjärrundervisning eller i klassrum

Vi arbetar på plats i Stockholm samt delvis på plats i Göteborg och kan även tillmötesgå elevers behov på andra skolor i Sverige genom fjärrundervisning.

 

Linguistas tjänster

  • Modersmålsundervising
  • Studiehandledning på modersmål
  • Moderna språk

 

Skolor måste erbjuda språkundervisning och språkstöd

I dag måste grund- och gymnasieskolor anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem elever som önskar undervisning i det modersmålet.**

Elever har rätt att läsa sitt sitt minoritetsspråk även om det bara är en elev som önskar det.**

Elever har dessutom rätt att få stöd på sitt modersmål om de inte klarar av att följa med i undervisningen på svenska och därför riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven.

Linguistas syfte

Linguista stöder skolor så att elever med annat modersmål än svenska, har möjlighet att nå sin fulla potential!

Vad innebär fjärrundervisning

Kort sagt så är fjärrundervisning är en form av distansundervisning som genomförs i realtid med interaktion mellan elev och lärare. Läs mer på www.linguista.se

 

De språk Linguista erbjuder

Nedan finner du ett urval av de språk som vi erbjuder. Observera att vi anpassar inför varje nytt läsår utbudet av språk utifrån vad skolorna har för behov och önskemål, kontakta oss med ditt önskemål. För en uppdaterad lista, se www.linguista.se

Amhariska
Arabiska
Bosniska
Danska
Dari
Engelska
Finska
Franska
Grekiska
Hindi
Italienska
Kurmanji
Mandarin/kinesiska
Mongoliska
Persiska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Tyska

 

Beställ i dag

Alla nya beställningar gör du enkelt via Linguistas webb . Där finns också kontaktuppgifter och all information du som rektor behöver för att boka och planera in undervisning från Linguista.

**Läs mer om rättigheter och undantag på Skolverkets hemsida.

Innehållsansvarig

Uppdaterad