Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Språk och studiehandledning- Linguista

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Språkundervisning via fjärrundervisning eller i klassrum

Vi arbetar på plats i Stockholm samt delvis på plats i Göteborg och kan även tillmötesgå elevers behov på andra skolor i Sverige genom fjärrundervisning.

 

Linguistas tjänster

  • Modersmålsundervising
  • Studiehandledning på modersmål
  • Moderna språk

 

Skolor måste erbjuda språkundervisning och språkstöd

I dag måste grund- och gymnasieskolor anordna modersmålsundervisning om det finns minst fem elever som önskar undervisning i det modersmålet.**

Elever har rätt att läsa sitt sitt minoritetsspråk även om det bara är en elev som önskar det.**

Elever har dessutom rätt att få stöd på sitt modersmål om de inte klarar av att följa med i undervisningen på svenska och därför riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven.

Linguistas syfte

Linguista stöder skolor så att elever med annat modersmål än svenska, har möjlighet att nå sin fulla potential!

Vad innebär fjärrundervisning

Kort sagt så är fjärrundervisning är en form av distansundervisning som genomförs i realtid med interaktion mellan elev och lärare. Läs mer på www.linguista.se

 

De språk Linguista erbjuder

Nedan finner du ett urval av de språk som vi erbjuder. Observera att vi anpassar inför varje nytt läsår utbudet av språk utifrån vad skolorna har för behov och önskemål, kontakta oss med ditt önskemål. För en uppdaterad lista, se www.linguista.se

Amhariska
Arabiska
Bosniska
Danska
Dari
Engelska
Finska
Franska
Grekiska
Hindi
Italienska
Kurmanji
Mandarin/kinesiska
Mongoliska
Persiska
Polska
Portugisiska
Rumänska
Ryska
Serbiska
Somaliska
Sorani
Spanska
Thailändska
Tigrinja
Turkiska
Tyska

 

Beställ i dag

Alla nya beställningar gör du enkelt via Linguistas webb . Där finns också kontaktuppgifter och all information du som rektor behöver för att boka och planera in undervisning från Linguista.

**Läs mer om rättigheter och undantag på Skolverkets hemsida.

Innehållsansvarig

Uppdaterad