Torsdag-fredag 4-5/6 kommer det ske förändringar här på medarbetarwebben, det blir en ny startsida samt justeringar i menyerna. Vi ber om överseende att det kan vara lite rörigt under dessa dagar. Har du frågor eller problem att hitta din information kontakta marith.hallman@academedia.se.
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Linguista

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Studiehandledning och modersmålsundervisning på distans

Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera och ta ställning till företeelser i omvärlden. Modersmålet är också en värdefull tillgång vid internationella kontakter. Skolformen och elevens bakgrund avgör om eleven har rätt till, eller ska ha möjlighet att få undervisning på sitt modersmål (Ämnesplan, Modersmål för gymnasieskolan, Skolverket).

Linguista stöttar både grund- och gymnasieskolor med fokus på modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmål. Organisationen arbetar på plats i Stockholm samt delvis på plats i Göteborg och kan även tillmötesgå elevers behov på andra skolor i Sverige genom fjärrundervisning.

Alla nya beställningar av studiehandledning på modersmål, modersmålsundervisning och undervisning i moderna språk gör du på Linguistas hemsida. Där finns också kontaktuppgifter och all information du som rektor behöver för att boka och planera in undervisning från Linguista.

Innehållsansvarig

Uppdaterad