Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Marknad

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Marknadsfunktionen inom AcadeMedia sorterar under respektive segment. Målsättningen är att stödja enheternas arbete med att etablera kännedom, informera och skapa attraktivitet.  Arbetet ska bidra till att elever, vuxendeltagare och vårdnadshavare känner till våra verksamheter och har möjlighet att göra välgrundade val av förskola, skola och utbildning.

Kontakta marknadsansvarig för ditt varumärke via nedanstående portaler där vi även tillhandahåller rådgivning, mallar och grafiska riktlinjer för marknadsföring samt vägledning vid inköp av profilmaterial.

 

Marknadsavdelningen för Pysslingen Förskolor

Förskolornas marknadsavdelning leds av marknadschef Anna Barrner. På Pysslingen Förskolors intranät hittar enheternas medarbetare mer information och hjälp med frågor kring marknadsföring.

 

Marknadsavdelningen för AcadeMedias grundskolor med integrerade förskolor

Grund- och gymnasieskolornas marknadsavdelning leds av marknadschef Andrej Häggblad. Nedan finns kontaktuppgifter till marknadsansvariga för respektive skolområde.

Montessori Mondial: marknadsansvarig Johannes Jeffsell. Länk till marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

Noblaskolorna: marknadsansvarig Johannes Jeffsell. Länk till marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

Pops Academy: marknadsansvarig Johannes Jeffsell.  Länk till marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

Pysslingen skolor och integrerade förskolor: marknadsansvarig Sophie Hammarsten. Länk till Pysslingens marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

Vittra: marknadsansvarig Eva Appelgren. Länk till Vittras marknadshubb finns här för skolornas medarbetare.

 

Marknadsavdelningen för AcadeMedias gymnasieskolor

Grund- och gymnasieskolornas marknadsavdelning leds av marknadschef Andrej Häggblad.

Gymnasiesegmentets marknadsansvariga för respektive gymnasieområde hittar du HÄR.

Vuxensegmentets marknadsavdelningar

Inom vuxensegmentet är marknadsfunktionen decentraliserad och det innebär att det finns en marknadsavdelning i varje bolag. Du hittar information om vem som är marknadschef/ansvarig på bolagets intranät eller genom att fråga din närmaste chef.

 

AcadeMedias Digitala Marknadsteam

AcadeMedias Digitala Marknadsteam leds av Helena Thun, head of digital marketing . Här finns experter på digital annonsering, analys, marknadsföring och webbutveckling. På denna sida kan du läsa mer om deras arbete.

Innehållsansvarig

Uppdaterad