Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vård- och Omsorgsprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer

Blanketter och riktlinjer regioner och landsting

Medicinska kontroller som kan genomföras av skolans medicinska elevhälsa, så som hörselkontroll eller vaccination, ska delegeras skriftlig till skolsköterska av rektor med vilka elever och när kontrollen ska genomföras. Den skriftliga delegationen ska sparas i skolsköterskans journalskåp i 3 år.

Region Stockholm

Region Skåne

Om det saknas för din region/landsting kan du använda dig av AcadeMedias blanketter och riktlinjer.
Bistå vårdlärare i att förmedla ut korrekta hälsodeklarationer till eleverna.

  1. Vårdlärare delar ut vid terminsstart Hälsodeklaration för samtliga elever intagna till programmet.
  2. Hälsodeklarationen lämnas sedan in till skolsköterska för bedömning.
  3. Erbjudande om vaccination mot hepatit B till elever på omvårdnadsprogrammet enligt dokument Ordination hepatit B, efter genomgång av Hälsodeklaration.
  4. Samtycke vaccination mot hepatit B lämnas ut för påskrift till elev
  5. Skolsköterska skriver i hälsointyg efter bedömning inför APL enligt riktlinjer för sitt landsting, om detta saknas använd AcadeMedias blanketter.
  6. Ta kopia på intyget och skicka med elev för att visa upp på praktikplats.
  7. Vid avvikelse efter bedömning av hälsodeklarationen ska elev enligt riktlinjer till vårdcentral  för vidare undersökning/provtagning (MRSA, TBC). Elev/vårdnadshavare ansvarar själv för att uppsöka vårdcentral. Om behov uppstår var behjälplig med att skriva remiss för us.
  8. Om det saknas vaccinationer ska koncernens riktlinjer följas. Skolhuvudman/ arbetsgivare ska stå för kostnaderna.
  9. Hälsodeklarationerna tillsammans med hälsointyg (original) sparas klassvis i en mapp i journalskåpet på skolan tills elev har avslutat sin utbildning. Hälsodeklarationen ska efter avslutad utbildning tuggas. Ska ej dokumenteras i PMO.

Innehållsansvarig

Uppdaterad