Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bygg- och anläggningsprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hörseltest ska erbjudas elever som valt bullerbelastade linjer inom gymnasieskolans första skolår. Det är lämpligt att lyfta fram arbetsmiljöperspektivet i samband med att hörselscreeningen görs på gymnasieskolans bullerbelastade program. Informera eleven om sambandet mellan bullerbelastning och risken för hörselskador samt vikten av att använda hörselskydd. Bullerbelastad miljö kan definieras som en miljö där man använder hörselskydd.

  • År 1: hörselkontroll

För riktlinjer för Hörselkontroll gå till Specifika hälsokontroller

Innehållsansvarig

Uppdaterad