Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hantverksprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Inriktning Stylist

Härdplaster – Allergirisker för nagelterapeuter och fransstylister, stöd för riskbedömning till rektorer

Ansvarig på skolan (förslagsvis rektor eller yrkesprogramslärare) beställer tid för spirometri hos företagshälsovård om riskbedömning visar at det ska genomföras enligt arbetsmiljölagen.

Innehållsansvarig

Uppdaterad