Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Använd blanketter för det landsting du hör till. Om detta saknas använder du dig av AcadeMedias blanketter. Bistå i att förmedla ut korrekta hälsodeklarationer till eleverna.

 1. Vid terminsstart varje läsår delas ”Hälsodeklaration livsmedelshantering” ut till samtliga elever intagna till programmet. Se punkter nedan under Årskurs.
 2. Hälsodeklarationen lämnas sedan in till skolsköterska för bedömning.
 3. Vid avvikelse efter bedömning av hälsodeklarationen ska elev enligt riktlinjer till vårdcentral  för vidare undersökning/provtagning (faecesprov, TBC, MRSA). Elev/vårdnadshavare ansvarar själv för att uppsöka vårdcentral. Om behov uppstår var behjälplig med att skriva remiss för us.
 4. Hälsodeklarationerna (original) sparas klassvis i en mapp i journalskåpet på skolan tills elev har avslutat sin utbildning. Hälsodeklarationen ska efter avslutad utbildning tuggas. Ska ej dokumenteras i PMO.
 5. Om arbetsgivare kräver livsmedelsintyg för elev som går ut i APL kan skolsköterska vara behjälplig i att utfärda ett sådant

 

Årskurs:

 • År 1: Hälsodeklaration avseende livsmedel (snarast efter skolstart).
  Hygieninformation. Endast elev med symtom skall lämna faecesprov.
 • År 2: Hälsodeklaration avseende livsmedel (snarast efter skolstart).
  Hygieninformation. Endast elev med symtom skall lämna faecesprov.
 • År 3: Hälsodeklaration avseende livsmedel (snarast efter skolstart).
  Hygieninformation. Endast elev med symtom skall lämna faecesprov.

Innehållsansvarig

Uppdaterad