Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Använd blanketter för det landsting du hör till. Om detta saknas använder du dig av AcadeMedias blanketter. Bistå i att förmedla ut korrekta hälsodeklarationer till eleverna.

 1. Vid terminsstart varje läsår delas ”Hälsodeklaration livsmedelshantering” ut till samtliga elever intagna till programmet. Se punkter nedan under Årskurs.
 2. Hälsodeklarationen lämnas sedan in till skolsköterska för bedömning.
 3. Vid avvikelse efter bedömning av hälsodeklarationen ska elev enligt riktlinjer till vårdcentral  för vidare undersökning/provtagning (faecesprov, TBC, MRSA). Elev/vårdnadshavare ansvarar själv för att uppsöka vårdcentral. Om behov uppstår var behjälplig med att skriva remiss för us.
 4. Hälsodeklarationerna (original) sparas klassvis i en mapp i journalskåpet på skolan tills elev har avslutat sin utbildning. Hälsodeklarationen ska efter avslutad utbildning tuggas. Ska ej dokumenteras i PMO.
 5. Om arbetsgivare kräver livsmedelsintyg för elev som går ut i APL kan skolsköterska vara behjälplig i att utfärda ett sådant

 

Årskurs:

 • År 1: Hälsodeklaration avseende livsmedel (snarast efter skolstart).
  Hygieninformation. Endast elev med symtom skall lämna faecesprov.
 • År 2: Hälsodeklaration avseende livsmedel (snarast efter skolstart).
  Hygieninformation. Endast elev med symtom skall lämna faecesprov.
 • År 3: Hälsodeklaration avseende livsmedel (snarast efter skolstart).
  Hygieninformation. Endast elev med symtom skall lämna faecesprov.

Innehållsansvarig

Uppdaterad