Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

SchoolSoft för vårdnadshavare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Som vårdnadshavare har du möjlighet att rapportera frånvaro samt se frånvarostatistik i SchoolSoft. Du kan även kontakta skolan och att ta del av nyheter från skolan. Beroende på skolform så kan du till exempel se elevens betyg och bedömning, studieplan, individuella utvecklingsplan  och ditt barns utveckling. Det finns flera funktioner, så logga gärna in och ta dig en titt.

I denna film  från SchoolSoft om deras system har du möjlighet att lära känna SchoolSoft bättre. Detta är en generell visning av systemet och funktionerna  kan varierar beroende på vilken skolform ert barn går i. Har du fler frågor och funderingar kontakta rektor eller administratör på ditt barns skola

Inloggning

Som vårdnadshavare kan du använda BankID i din mobiltelefon för att logga in i Schoolsoft.

Mobilt BankID medför så kallad tvåfaktorsautentisering (2FA), en teknisk åtgärd som säkerställer lämplig säkerhet för personuppgifter, inbegripet skydd mot obehörig eller otillåten behandling eller förlust, förstöring, eller skada genom olyckshändelse, förenligt med dataskydssförordningen (GDPR) artikel 5F.

Du kan även läsa mer om GDPR på trygg.academedia.se

Frågor och svar om inloggning i Schoolsoft för vårdnadshavare

Du som har flera roller:

 • Som vårdnadshavare kontaktar du elevens skola.
 • Som elev kontaktar du din egen skola.
 • Som medarbetare kontaktar du Academedia IT Servicedesk.

Kontakta ditt barns skola.

Kontakta ditt barns skola.

Kontakta ditt barns skola.

Kontakta ditt barns skola.

Börja med att starta om webbläsaren och datorn.  Om det inte hjälper, kontakta skolan.

Du gör så här för att aktivera inloggning till appen:

 1. Logga in i Schoolsoft på webben.
 2. Klicka dig vidare till ”Min profil”.
 3. Välj ”Åtkomst från app”.

Uppdatera appen. Om det inte hjälper, kontakta skolan.

Android:

 1. Gå in på Play butik
 2. Sök på SchoolSoft
 3. Välj appen som heter SchoolSoft
 4. Ladda ned

Iphone:

 1. Gå in på Appstore
 2. Sök på SchoolSoft
 3. Välj appen som heter SchoolSoft
 4. Ladda ned

När eleven fyllt 18 år har vårdnadshavaren inte längre behörighet i Schoolsoft.

Eleven kan ge vårdnadshavaren behörighet genom en inställning i elevens profil i Schoolsoft.

 

 

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad