Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Trygghet och säkerhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla har rätt att både vara och känna sig trygga på sin arbetsplats. Detta oavsett om man är medarbetare eller elev. Om man just fyllt ett år och precis börjat förskolan, eller om man arbetat med att lära invandrare svenska i många år, spelar ingen roll. Förskolan, skolan, vuxenutbildningsenheten och staben ska vara en trygg plats att vara på.

Trygghet handlar för de flesta av oss om två saker. Den ena är den fysiska tryggheten i form av allt från brandsäkerhet till att obehöriga inte finns i lokalerna. Den andra är den känslomässiga tryggheten, som ofta är svårare att definiera. Alla utbildningsorganisationer arbetar ständigt med att förebygga och hantera exempelvis mobbing, det arbetet är en av de viktigaste insatserna för att skapa trygghet. Detta arbete görs på varje enhet. Frågor som görs koncernövergripande är exempelvis rutiner för att hantera hot och våld.

I trygghetsfunktionens uppdrag ingår rådgivning och insatser när det normala arbetet inte räcker till. Det kan handla om allt från att hjälpa till vid händelser som påverkar verksamheten i ett akut läge, till mer långsiktiga insatser.

Kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog om du har frågor.

Innehållsansvarig

Uppdaterad