Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Trygghet och säkerhet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Alla har rätt att både vara och känna sig trygga på sin arbetsplats. Detta oavsett om man är medarbetare eller elev. Om man just fyllt ett år och precis börjat förskolan, eller om man arbetat med att lära invandrare svenska i många år, spelar ingen roll. Förskolan, skolan, vuxenutbildningsenheten och staben ska vara en trygg plats att vara på.

Trygghet handlar för de flesta av oss om två saker. Den ena är den fysiska tryggheten i form av allt från brandsäkerhet till att obehöriga inte finns i lokalerna. Den andra är den känslomässiga tryggheten, som ofta är svårare att definiera. Alla utbildningsorganisationer arbetar ständigt med att förebygga och hantera exempelvis mobbing, det arbetet är en av de viktigaste insatserna för att skapa trygghet. Detta arbete görs på varje enhet. Frågor som görs koncernövergripande är exempelvis rutiner för att hantera hot och våld.

I trygghetsfunktionens uppdrag ingår rådgivning och insatser när det normala arbetet inte räcker till. Det kan handla om allt från att hjälpa till vid händelser som påverkar verksamheten i ett akut läge, till mer långsiktiga insatser.

Kontakta AcadeMedias trygghetschef Mattias Hammar om du har frågor.

Innehållsansvarig

Uppdaterad