Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Tips om fjärr- och distansundervisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du se våra filmer som ger tips och stöd om fjärr- och distansundervisning. Filmerna riktar sig i första hand till vårdnadshavare och elever, men också till lärare och rektorer. Sidan uppdateras kontinuerligt.


Att studera hemma

Tre tips från rektorn

Fem tips från specialpedagogen

Fem tips från specialpedagogen – engelsk text

Tips från specialpedagogen – arabisk text

Tips från specialpedagogen – spansk text

 

 


Matematik

Mattetips för gymnasiet

Mattetips för mellan- och högstadiet

 


Tips från Bris om att vara på nätet

Tips från Bris om att vara på nätet

Föräldratips om att vara på nätet

 


Svenska

Svenskatips för gymnasiet

Svenskatips för låg- och mellanstadiet

Svenskatips för mellan- och högstadiet

 


Språk

Språktips för gymnasiet

Språktips för mellan- och högstadiet

 


Samhällsorienterade ämnen

SO för låg- och mellanstadiet

SO för högstadiet

 


Naturorienterade ämnen

Fysiktips för gymnasiet

NO-tips för lågstadiet

 


Yrkesförberedande och praktiska ämnen

Tips till Florist

Tips till Stylist och frisör

Tips till Bygg och anläggning

Slöjdtips för grundskolan

Musiktips för grundskolan

 

 


Tillgängliga lärmiljöer

De tre filmerna nedan är tillämpliga för grundskolan och i valda delar även för gymnasieskolor och vuxenutbildning, eftersom de producerades innan beslutet om fjärr- och distansundervisning.

NPF

Exekutiva funktioner

Tillgängliga lärmiljöer

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad