Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tips om fjärr- och distansundervisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du se våra filmer som ger tips och stöd om fjärr- och distansundervisning. Filmerna riktar sig i första hand till vårdnadshavare och elever, men också till lärare och rektorer. Sidan uppdateras kontinuerligt.


Att studera hemma

Tre tips från rektorn


Fem tips från specialpedagogen


Fem tips från specialpedagogen – engelsk text


Tips från specialpedagogen – arabisk text


Tips från specialpedagogen – spansk text


 

 


Matematik

Mattetips för gymnasiet


Mattetips för mellan- och högstadiet


 


Tips från Bris om att vara på nätet

Tips från Bris om att vara på nätet


Föräldratips om att vara på nätet


 


Svenska

Svenskatips för gymnasiet


Svenskatips för låg- och mellanstadiet


Svenskatips för mellan- och högstadiet


 


Språk

Språktips för gymnasiet


Språktips för mellan- och högstadiet


 


Samhällsorienterade ämnen

SO för låg- och mellanstadiet


SO för högstadiet


 


Naturorienterade ämnen

Fysiktips för gymnasiet


NO-tips för lågstadiet


 


Yrkesförberedande och praktiska ämnen

Tips till Florist


Tips till Stylist och frisör


Tips till Bygg och anläggning


Slöjdtips för grundskolan


Musiktips för grundskolan


 

 


Tillgängliga lärmiljöer

De tre filmerna nedan är tillämpliga för grundskolan och i valda delar även för gymnasieskolor och vuxenutbildning, eftersom de producerades innan beslutet om fjärr- och distansundervisning.

NPF


Exekutiva funktioner


Tillgängliga lärmiljöer


 

Innehållsansvarig

Uppdaterad