Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Tips om fjärr- och distansundervisning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du se våra filmer som ger tips och stöd om fjärr- och distansundervisning. Filmerna riktar sig i första hand till vårdnadshavare och elever, men också till lärare och rektorer. Sidan uppdateras kontinuerligt.


Att studera hemma

Tre tips från rektorn


Fem tips från specialpedagogen


Fem tips från specialpedagogen – engelsk text


Tips från specialpedagogen – arabisk text


Tips från specialpedagogen – spansk text


 

 


Matematik

Mattetips för gymnasiet


Mattetips för mellan- och högstadiet


 


Tips från Bris om att vara på nätet

Tips från Bris om att vara på nätet


Föräldratips om att vara på nätet


 


Svenska

Svenskatips för gymnasiet


Svenskatips för låg- och mellanstadiet


Svenskatips för mellan- och högstadiet


 


Språk

Språktips för gymnasiet


Språktips för mellan- och högstadiet


 


Samhällsorienterade ämnen

SO för låg- och mellanstadiet


SO för högstadiet


 


Naturorienterade ämnen

Fysiktips för gymnasiet


NO-tips för lågstadiet


 


Yrkesförberedande och praktiska ämnen

Tips till Florist


Tips till Stylist och frisör


Tips till Bygg och anläggning


Slöjdtips för grundskolan


Musiktips för grundskolan


 

 


Tillgängliga lärmiljöer

De tre filmerna nedan är tillämpliga för grundskolan och i valda delar även för gymnasieskolor och vuxenutbildning, eftersom de producerades innan beslutet om fjärr- och distansundervisning.

NPF


Exekutiva funktioner


Tillgängliga lärmiljöer


 

Innehållsansvarig

Uppdaterad