Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt.

Alla som har symtom som liknar covid-19 ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra. Man bedömer själv när man är frisk och kan gå tillbaka till jobbet. Testningen upphörde den 9 februari.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-med-symtom-pa-covid-19/

Du ska stanna hemma och undvika nära kontakt med andra om du har symtom som liknar covid-19. Du gör en bedömning av när du känner sig frisk och kan gå tillbaka till jobbet.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-med-symtom-pa-covid-19/

Endast den som har symtom som liknar covid-19 ska stanna hemma och undvika kontakt med andra människor.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-med-symtom-pa-covid-19/

Den 9 februari upphörde all testning för allmänheten.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information till dig som reser in i Sverige: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

 

 

Ja.

Du som inte har vaccinerat dig mot covid-19 än rekommenderas att göra det så fort som möjligt.

På Folkhälsomyndigheten finns information till dig som inte vaccinerat dig: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-ar-ovaccinerad/ 

AcadeMedia rekommenderar alla medarbetare som kan att vaccinera sig. Vaccination skyddar både dig själv och andra. Vi erbjuder dig därför att vara ledig med lön för att vaccinera dig.

 

 

 

 

Flera av regeringens tillfälliga ersättningar, så som ersättning för karensdag och för riskgrupper, gällde till den 31 mars.

Mer information om ersättningarna finns på Försäkringskassans webbplats: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Ja. AcadeMedias verksamhet handlar till mycket stor del om att möta andra människor. Vi möter barn och vårdnadshavare, elever, vuxenstuderande – och varandra på våra arbetsplatser. För att dessa arbetsplatser ska vara så säkra som möjligt för alla oss som jobbat där förutsätter AcadeMedia att alla medarbetare som kan vaccinera sig också gör det. Vi uppmanar därför alla som inte vaccinerat sig att göra det. Vaccination kan göras på betald arbetstid, man behöver alltså inte ta ledigt för att vaccinera sig.

AcadeMedias rekommendation för vaccination mot covid-19: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/rekommendation-for-vaccination-mot-covid-19-inom-academedia/

Från och med 1 april 2022 klassas inte covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att du inte kan längre kan få smittbärarpenning om du smittats av coronaviruset.

Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad