Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt.

Nej, alla som har symtom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma. Alla från förskoleklass och uppåt rekommenderas att testa sig, och stanna hemma tills provsvaret kommit. Detta gäller även alla som är fullvaccinerade. Förskolebarn rekommenderas att stanna hemma om de är sjuka.

Alla som testas positivt ska stanna hemma i sju dygn efter att de fått symtom, de sista två dygnen ska vara symtomfria. Detta gäller oavsett om man tagit ett PCR-test eller ett antigentest (snabbtest).

Barn som inte testas ska stanna hemma tills de är friska, plus två symtomfria dygn. Har de varit hemma i sju dagar får de komma tillbaka även om de har lindriga symtom. Vuxna som inte testar sig ska vara hemma i sju dygn från symtomutbrott, även de kan komma tillbaka till jobbet/studier med  lindriga restsymtom.

Om testet är negativt, stanna hemma tills du är frisk.

Från och med 1 november 2021 gäller uppdaterade rekommendationer kring testning och att stanna hemma vid luftvägsinfektion. Förändringen handlar om att fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som haft covid-19 inom sex månader inte behöver testas vid luftvägssymtom och feber.

Testning fortsätter att gälla för personer som är ovaccinerade från förskoleklass och uppåt, om de inte haft covid-19 under de senaste 6 mån. Andra grupper som fortsatt kommer rekommenderas testning är personer som vet att de blivit exponerade för smittan eller ingår i en smittspårningskedja. I väntan på provsvar ska man stanna hemma. Personer som testar positivt för covid-19 ska stanna hemma minst sju dygn efter att de fått symtom. De två sista dygnen ska vara feberfria och allmäntillståndet ska vara gott.

De nya rekommendationerna innebär också att barn i förskoleåldern, de som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Mer information om testning och om att stanna hemma finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dygn efter att du blev sjuk. De två sista dygnen ska du känna dig bra och inte ha feber. Sedan kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet.

Om du har symtom och har gjort ett PCR-test som visar att du inte har covid-19 kan du gå tillbaka till arbetet, skolan eller annan verksamhet när du är frisk. Följ de ordinarie rutiner för sjukfrånvaro som finns på din arbetsplats.

Läs mer om vad som gäller när du varit sjuk här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/hur-lange-bor-jag-stanna-hemma/

Från och med den 1 november 2021 gäller uppdaterade rekommendationer. Förändringen innebär att barn i förskoleåldern, de som nyligen haft covid-19 och fullvaccinerade personer kan återvända till arbete, skola och förskola om de har varit feberfria i minst ett dygn och känner sig friska. Detta även om vissa luftvägssymtom kvarstår. I de allra flesta fall innebär det att man behöver vara hemma från ett par dagar upp till en vecka.

Mer information om testning och om att stanna hemma finns på Folkhälsomyndighetens webbplats

Har någon i hushållet covid-19 blir ni kontaktade av vården och får förhållningsregler. Reglerna talar om vad ni behöver göra för att inte sprida smittan vidare. Ni kommer bli uppmanade att testa er även om ni inte har symtom. Den som är vaccinerad med två doser för minst två veckor sedan och symtomfri behöver inte stanna hemma eller testa sig.

Mer information och förhållningsregler finns här: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-eller-nagon-i-familjen-har-blivit-sjuk/

Du bör testa dig för covid-19 så snart du kan efter ankomsten till Sverige, helst samma dag. Du behöver inte testa dig efter ankomsten till Sverige om du

  • enbart har rest inom Norden
  • är fullvaccinerad sedan minst två veckor
  • har haft bekräftad covid-19 det senaste halvåret.

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under sju dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt.

Mer information finns här:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

Från och med den 1 november 2021 gäller uppdaterade rekommendationer. Förändringen handlar om att fullvaccinerade barn, unga och vuxna och de som nyligen haft covid-19, generellt inte behöver testas för covid-19 vid nytillkomna luftvägssymtom eller feber. Ovaccinerade personer som inte genomgått covid-19 under det senaste halvåret rekommenderas också fortsatt testning efter vistelse i land utanför Norden. Detta gäller även utan symtom.

Mer information om testning och om att stanna hemma finns på Folkhälsomyndighetens webbplats.

 

 

Ja.

De nya allmänna råden innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt. Det är särskilt viktigt i kontakten med personer i riskgrupp och personer som är 70 år och äldre. Dessa råd gäller inte för personer under 18 år eller för personer som av medicinska skäl rekommenderats att inte vaccinera sig mot covid-19.

AcadeMedias rekommendation är att alla medarbetare som kan ska vaccinera sig.  Vaccination skyddar både dig själv och andra. Vi erbjuder dig därför att vara ledig med lön för att vaccinera dig. Information om hur du bokar tid för vaccination hittar du på 1177 Vårdguiden.

Rekommendationen om att testa sig vid symtom gäller ovaccinerade personer även efter 1 november 2021.

Från och med 1 oktober 2021 upphör flera tillfälliga ersättningar som regeringen infört under pandemin. Det gäller bland annat ersättning för karensdag, riskgruppsersättning och ersättning för sjuklönekostnader. Det kommer vara möjligt att söka ersättning i efterhand för dagar före 1 oktober 2021.

Regeringen tar även bort undantaget som gällt för läkarintyg. Det innebär att du som är anställd kommer behöva visa läkarintyg för din arbetsgivare dag 8 i sjuklöneperioden och för Försäkringskassan dag 15 när du ansöker om sjukpenning. Detta gäller om din första sjukdag är 1 oktober 2021.

Läs mer om förändringarna på Försäkringskassans webbplats: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad