Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Frågor och svar – rektor/enhetschef

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om corona. Frågorna och svaren uppdateras kontinuerligt.

Du kan alltid kontakta din närmaste chef för att resonera i avvägningsfrågor. Finns fortsatt osäkerhet kontaktas corona-ansvarig Paula Hammerskog, 0733-34 87 50, paula.hammerskog@academedia.se

Frågor om medarbetare, barn och elever och deltagare

Man ska stanna hemma om man har symtom som liknar covid-19. Testningen har upphört och man återgår till sin verksamhet när man känner sig frisk. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-med-symtom-pa-covid-19/

 

 

Nej, endast personer med symtom som liknar covid-19 stanna hemma. Om man är frisk ska man gå till skolan eller enheten som vanligt.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-med-symtom-pa-covid-19/

Personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 än rekommenderas att göra det så fort som möjligt.

På Folkhälsomyndigheten finns information till personer som inte vaccinerat sig: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/till-dig-som-ar-ovaccinerad/ 

AcadeMedia rekommenderar alla medarbetare som kan att vaccinera sig. Vaccination skyddar både dig själv och andra. Vi erbjuder dig därför att vara ledig med lön för att vaccinera dig.

 

Flera av regeringens tillfälliga ersättningar, så som ersättning för karensdag och för riskgrupper, gällde till den 31 mars.

Mer information om ersättningarna finns på Försäkringskassans webbplats: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

Efter den 9 februari förändrade vi vårt sätt att kommunicera när vi har smittspridning på en enhet. Om du som rektor eller enhetschef har hög smittspridning på enheten bör du informera om att så är fallet. Du ska dock inte längre informera enskilda individer om att de kan ha varit i nära kontakt med en smittad person. Det finns ingen gräns för när “hög smittspridning” inträffar, det måste varje rektor eller enhetschef avgöra för sin enhet. Du behöver inte kräva testresultat av dem som är sjuka, det räcker med att många är borta och att du har starka indikationer på att de har symtom som kan tyda på covid-19.

Den 9 februari upphörde all testning för allmänheten.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/om-du-planerar-att-resa/rekommendationer-till-dig-som-reser-in-i-sverige/

En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall. Kontakta gärna HR för vidare stöd i dessa ärenden.

Från och med 1 april 2022 klassas inte covid-19 som en allmänfarlig sjukdom. Det innebär att du inte kan längre kan få smittbärarpenning om du smittats av coronaviruset.

Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/sjuk/anstalld/smittbararpenning

 

Förskolebarn kan, precis som äldre barn och vuxna, gå tillbaka till förskolan när de har blivit friska och har gott allmäntillstånd. Vissa enstaka symtom från luftvägarna kan finnas kvar en tid efter infektionen även hos den som blivit frisk.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/stanna-hemma-om-du-ar-sjuk-med-symtom-pa-covid-19/

 

Frågor om verksamhetsplanering

Från och med den 1 april är det inte längre möjligt att använda fjärr- eller distansundervisning på grund av pandemin.

Huvudmän behöver även efter den 1 april 2022 följa upp konsekvenser av hög frånvaro bland barn, elever, lärare och annan personal, och elever kan till exempel behöva ta igen missad undervisning. Möjligheten att exempelvis förlänga skoldagar, förlänga terminen och förlägga utbildning på helger eller lovdagar kommer därför att kvarstå till och med den 31 juli 2022.

Läs mer på Skolverkets webbplats: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/coronaviruset-och-covid-19—regler-for-skolor-och-forskolor/tillfalliga-forordningen-galler-till-31-juli

 

Ja, och självklart ska alla som deltar vara friska.

Ja, man kan hämta inomhus, eller utomhus. Det beslutas på enheten. 

Ja.

Ja.

Råden till arbetsgivare om att vidta lämpliga åtgärder för att undvika smittspridning av covid-19 tas bort från och med den 9 februari. Arbetsgivare behöver även fortsättningsvis arbeta systematiskt med arbetsmiljöfrågor, göra riskbedömningar och genomföra förebyggande åtgärder. Checklistan för att förebygga smitta finns kvar som stöd även ett tag framöver.

Riktlinjer om förebyggande arbete finns här: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/

 

Ja.

 

Ja, från och med den 9 februari kan vi anordna öppet hus som vanligt. Den enda kvarvarande restriktionen då är att enbart symtomfria personer ska vara på plats. I övrigt litar vi på att elever, medarbetare och besökare tar ansvar för inte skapa trängsel i onödan.

 

 

Frågor om vaccination

Vi förväntas att se till att de barn som ska vaccineras har samtycke samt en ifylld hälsodeklaration från vårdnadshavare. Skolan rekommenderar, precis som myndigheterna, alla som kan att vaccinera sig, det gör vi genom att erbjuda vaccin i skolans lokaler. Det får inte förekomma någon som helst påtryckning mot dem som inte vill, varje tendens till grupptryck före eller emot vaccinet måste också motverkas.

Regionerna eller kommunen kommer att kontakta varje enskild skola, ingen behöver alltså själv ta kontakt för att få ett vaccinationsteam till skolan. Avvakta alltså kontakt, och information från din region/kommun. När du fått kontakt och därmed vet var och hur detta kommer att genomföras på just din skola, informera om det via Schoolsoft.

Läs rekommendationen om vaccination för 12- 15-åringar här: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/rekommendation-om-vaccination-av-12-15-aringar-pa-skolor/

Ja. AcadeMedias verksamhet handlar till mycket stor del om att möta andra människor. Vi möter barn och vårdnadshavare, elever, vuxenstuderande – och varandra på våra arbetsplatser. För att dessa arbetsplatser ska vara så säkra som möjligt för alla oss som jobbat där förutsätter AcadeMedia att alla medarbetare som kan vaccinera sig också gör det. Vi uppmanar därför alla som inte vaccinerat sig att göra det. Vaccination kan göras på betald arbetstid, man behöver alltså inte ta ledigt för att vaccinera sig.

AcadeMedias rekommendation för vaccination mot covid-19: https://medarbetare.academedia.se/information-dokument/trygghet-och-sakerhet/academedias-riktlinjer-om-coronaviruset/riktlinjer/rekommendation-for-vaccination-mot-covid-19-inom-academedia/

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad