Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Frågor och svar – medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nedan finns några av de vanligaste frågorna med svar som för närvarande ställs om coronaviruset och risken för smittspridning. Denna text uppdateras kontinuerligt

Frågor om sjukskrivning

Ja, om du har/känner av symtom på luftvägsinfektion (svårigheter att andas, halsont, hosta och feber) ska du gå hem direkt. Sjukanmäl dig som vanligt, du får sjuklön och sjukpenning (ingen karensdag enligt beslut från regeringen från och med 11 maj).

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dygn efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan. Du kan fortsätta att ha torrhosta efter att du blivit helt fri från en covid-19-infektion. Lättare torrhosta som hänger kvar mer än sju dagar efter att du först har blivit sjuk, och två dagar efter att alla andra symtom försvunnit helt, bedöms inte medföra risk för smittspridning till andra, och du kan återgå till arbete eller skola.

Om du får symtom som är snabbt övergående, till exempel vaknar och är lite hängig men redan nästa dag känner sig helt bra, behöver du inte ta ett test för covid-19. Däremot bör du ändå stanna hemma två dygn utan symtom för att vara riktigt säker på att du inte blir sjuk. Därefter du gå tillbaka till arbetet.

Blir du sjuk registrerar du din sjukfrånvaro i Medvind. När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind. Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Regeringen har tillfälligt tagit bort karensdagen. Detta gäller från den 11 mars.

Du kommer att få ett ordinarie karensavdrag på din lön. Sedan kommer du att behöva ansöka om ersättning för den karensdagen från Försäkringskassan. Det gör du här.

Sjukfrånvaro registreras i Medvind. När du är tillbaka i arbete friskanmäler du dig i Medvind.

Från och med den 1 november 2020 ändras reglerna för när läkarintyg måste lämnas in för att sjukpenning ska betalas ut. Från detta datum krävs läkarintyg från den 15:e sjukdagen. Detta gäller alla sjukskrivningar från den 1 november, den som sjukskriver sig före detta datum ska lämna in läkarintyg från den 21 sjukdagen. För vab krävs från och med den 1 november läkarintyg från den 8:e dagen. Detta är en återgång till Försäkringskassans tidigare regler för läkarintyg.

För vab krävs från och med den 1 november läkarintyg från den 8:e dagen. Detta är en återgång till Försäkringskassans tidigare regler för läkarintyg.

Fram till den 1 november behöver du inte skicka in ett intyg till Försäkringskassan när ditt barn har varit sjukt eller smittat i mer än sju dagar.

Mer info finns hos Försäkringskassan.

 

Från och med den 1 november 2020 ändras reglerna för när läkarintyg måste lämnas in för att sjukpenning ska betalas ut. Från detta datum krävs läkarintyg från den 15:e sjukdagen. Detta gäller alla sjukskrivningar från den 1 november, den som sjukskriver sig före detta datum ska lämna in läkarintyg från den 21 sjukdagen. För vab krävs från och med den 1 november läkarintyg från den 8:e dagen. Detta är en återgång till Försäkringskassans tidigare regler för läkarintyg.

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla som har symtom på luftvägsinfektion (även lindriga sådana) ska avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. En medarbetare ska stanna hemma så länge hen känner sig sjuk. Därefter ska medarbetaren vänta minst två dygn efter det att hen blivit frisk och symtomfri innan personen går tillbaka till jobbet.

Vid konstaterad Covid-19 ska medarbetaren stanna hemma så länge hen känner sig sjuk. Sedan ska hen vänta minst två dygn efter det att hen blivit frisk och symtomfri, innan hen går tillbaka till skolan. Man kan fortsätta att ha vissa restsymptom som exempelvis torrhosta och rinnsnuva/kondenssnuva under förutsättning att hen är feberfri och att allmäntillståndet är opåverkat.

Alla som tar ett coronatest ska vänta med att komma tillbaka tills provsvar kommit. Vid ett negativt coronatest kan medarbetaren komma tillbaka direkt när symtomen upphör, man behöver alltså inte vänta i två extra dagar.

 

Nej, om du är sjuk ska du stanna hemma i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Testresultatet gäller endast för tidpunkten då du tog testet och du kan ha utvecklat infektionen eller ha blivit smittad efter provtagningstillfället. AcadeMedia kan därför inte använda provresultatet för att bedöma om eller vilka medarbetare som är sjuka som kan återgå i arbete.

Grundregeln att bara friska personer får vara på enheten gäller fortfarande. Du kan testa dig och om svaret är negativt för Covid-19 kan du komma tillbaka till arbetet direkt när du har blivit frisk. Du behöver alltså inte vänta ytterligare två dagar. Vissa restsymptom som lätt snuva och hosta kan vara kvar.

För vissa riskgrupper finns från och med den 1 juli 2020 möjlighet att vara hemma med ersättning från Försäkringskassan. Ansökan om ersättning öppnar den 24 augusti och gäller enbart mot läkarintyg om att man tillhör någon av de riskgrupper som omfattas av regelverket. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler

 

Frågor om hemarbete

Regeringen har beslutat om en tillfällig ersättning för dem som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19.  Du som har närståendepenning eller är assistent åt närstående i riskgrupp kan ansöka om denna ersättning från och med den 24 augusti, då kan du söka för ersättning retroaktivt från den 1 juli 2020. Läs mer här: https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler.

Har du arbetsuppgifter som gör att din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan ni komma överens om det efter att ha samrått med nästa chefsnivå. Då ska riktlinjer för hemarbete följas.

I hemmet kan det vara svårt att få till lika bra arbetsmiljömässiga förutsättningar som på arbetsplatsen. Vid hemarbete ligger ett stort ansvar på medarbetaren att se till att arbetsmiljön och arbetsställningen blir tillfredsställande. En chef som medger hemarbete ska ha gjort bedömningen utifrån att medarbetaren har teknisk utrustning och övriga förutsättningar för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt hemifrån. Här är det viktigt med en dialog mellan närmaste chef och medarbetare. Arbetsgivaren kan inte bekosta eller utföra tekniska installationer i medarbetarens hem som exempelvis bredband.

Se AcadeMedias riktlinjer för hemarbete på denna webbsida.

Under den tid en medarbetare utför arbete för arbetsgivaren gäller arbetsskadeförsäkringen (TFA) oavsett när och var arbetet utförs. I medarbetarens hem gäller dock inte arbetsgivarens försäkringar när arbete inte utförs. Om ett olycksfall händer i hemmet som inte direkt har med arbetet att göra gäller alltså inte arbetsgivarens försäkring. Därför kan det vara bra att se över sitt privata försäkringsskydd vid olycksfall. Det är också, som alltid, viktigt att medarbetaren har en hemförsäkring som kan täcka stöld eller inbrott om arbetsgivarens utrustning blir stulen. Arbetsgivaren kommer enligt de riktlinjer som gäller för hemarbete täcka medarbetarens självrisk om detta skulle inträffa.

Rektor har enligt skollagen mandat att organisera arbetet på skolan utifrån omständigheterna, så att undervisning och övrig verksamhet kan säkerställas.

Har du arbetsuppgifter som gör att din chef gör bedömningen att du kan jobba hemma, kan ni komma överens om det. Då ska riktlinjer för hemarbete följas. Har du inte arbetsuppgifter som kan utföras från hemmet behöver du läkarintyg för att kunna vara hemma. Då ska du vara sjukskriven.

Sedan den 15 juni håller samtliga utbildningsformer, från förskola till vuxenutbildning, öppet. Det innebär att friska medarbetare i på alla AcadeMedias enheter ska fortsätta gå till sin arbetsplats om rektor inte fattat annat beslut för den enskilde individen.

 

Frågor om tester

Nej, om du är sjuk ska du stanna hemma. AcadeMedia följer Folkhälsomyndighetens riktlinje om att inte ta ställning utifrån individuella testresultat. Det nuvarande kunskapsläget om virussjukdomen gör det svårt att veta om förekomsten av antikroppar leder till immunitet eller hur länge den eventuella immuniteten kvarstår. AcadeMedia kan inte använda provresultatet för att bedöma om eller vilka medarbetare som kan återgå i arbete.

Om någon på skolan har covid-19/corona, där detta bekräftats av sjukvården, informerar vi dem som kan ha kommit i kontakt med personen om att de kan ha utsatts för smittorisk. Vi informerar även vårdnadshavare och myndiga elever/deltagare. Detta arbete leds av rektor.

När vi informerar påminner vi om att den som kan ha utsatts för smitta ska vara extra uppmärksamma på eventuella symptom i 14 dagar efter smittotillfället. Skulle man få symptom är det viktigt att kontakta vården för att testa sig och därefter isolera sig i väntan på provsvar. Har man däremot inga symptom och är frisk finns det ingen anledning att vara hemma utan man kan gå till arbetet som vanligt.

Vi berättar inte vem som bär på smittan.

Rektor har information om hur vi går tillväga både vid enstaka sjukdomsfall och lokala coronautbrott. Lär mer här.

 

Övriga frågor

Föräldrar som måste vara hemma från jobbet för att ta hand om barn vid en eventuell stängning av förskola eller skola ska kunna få tillfällig föräldrapenning, enligt ett beslut av regeringen. Läs mer om detta hos Försäkringskassan.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar från den 1 oktober att personer som delar hushåll med en individ som konstaterats vara smittad av covid-19 ska stanna hemma i sju dagar från den dag provet togs. Detta för att risken för att smittas i hemmet är stor. Rektor avgör om positivt testresultat behöver begäras in.

Alla som tidigare har ett positivt PCR-test eller har påvisat antikroppar inom sex månader är undantagna från denna rekommendation.

Medarbetare som stannar hemma av detta skäl och som kan jobba hemifrån bör göra det. Det bästa är om man kan arbeta hemifrån, om inte har man mot läkarintyg rätt till smittbärarpenning.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad