Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kontakt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Generella frågor till AcadeMedia – skicka ett mail till info@academedia.se.

För hälsorelaterade frågor när det gäller närvaro på förskola, skola och vuxenutbildning har vi följande kontaktpersoner:

Förskolor och grundskolor (medarbetare och vårdnadshavare)
Anna Lanneborn 08-7944329
Anne-Charlotte Ljungberg 08-7944419

Gymnasieskolor (elever och medarbetare)
Marte Torp: 072-453 27 46, marte.torp@academedia.se

Vuxenutbildning
Medarbetare – kontakta Marte Torp för hälsorelaterade frågor (kontaktuppgifter se ovan)
Elever och deltagare – kontakta din vårdcentral med hälsorelaterade frågor. Övriga frågor besvaras av skolan.

Innehållsansvarig

Uppdaterad