Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Relaterade länkar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Folkhälsomyndigheten om coronaviruset

Folkhälsomyndighetens information till skola och förskola

Folkhälsomyndighetens information till gymnasiet och lärosäten

Folkhälsomyndighetens information riktad till barn och ungdomar

Socialstyrelsens information för arbetet inom elevhälsan

UD:s reseinformation

Skolverkets information till skolor och förskolor

Myndigheten för yrkeshögskolan: Corona – stöd för distansundervisning

Myndigheten för yrkeshögskolan – Frågor och svar för utbildningsanordnare med anledning av coronaviruset

Arbetsförmedlingen: Corona – för arbetssökande

Arbetsförmedlingen: Corona – för leverantörer

Datainspektionen: Coronavirus och personuppgifter

 

Information på olika språk

Folkhälsomyndigheten: information om Covid-19 på olika språk

Sveriges Radio: Nyheter om nya coronaviruset på flera språk

 

Nya förordningar för skolor

Regeringen har beslutat om fem nya förordningar som berör skolor, med anledning av spridningen av coronaviruset.

Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Beslutad den 13 mars 2020.

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Beslutad den 19 mars 2020.

Ändring av förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Beslutad den 4 april 2020.

Förordningsmotiv för förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta. Beslutad den 27 april 2020.

Ändring i förordning (2020:115) ger möjlighet att ge fjärr-eller distansundervisning när en skola är öppen men elever eller lärare är hemma med anledning av sjukdomen covid-19. Beslutad den 6 maj.

Förordning om ändring i förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta Beslutad den 16 juli och träder i kraft den 10 augusti.

 

 

Övriga beslut från regeringen

 Försöksverksamheten med fjärrundervisning får fortsätta tills ny lagstiftning är på plats.

Innehållsansvarig

Uppdaterad