Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer och rekommendationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att förhindra smittspridning av coronaviruset har AcadeMedia fattat beslut om en rad tillfälliga riktlinjer och rekommendationer.

Riktlinjer för hösten för samtliga enheter

Riktlinjer för höstens verksamhet – hjälp för chefer inom vuxenutbildningen

Riktlinjer för APL och praktikplatser

Riktlinjer för distansundervisning

Riktlinjer för hemarbete

Riktlinjer för kontoren

Riktlinjer måltidsservering

Riktlinjer möten och event

Riktlinjer för salonger/elevbehandlingar

Riktlinjer för öppet hus och ”elev för en dag”

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Checklista vid lokalt coronautbrott

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad