Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer och rekommendationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att förhindra smittspridning av coronaviruset har AcadeMedia fattat beslut om en rad tillfälliga riktlinjer och rekommendationer.

Lokala och regionala riktlinjer

Tillfälliga riktlinjer för elevhälsans hälso- och sjukvårdsinsats (HSL) under pågående coronapandemi

Riktlinjer för att minska trängsel inom gymnasieskolan

Riktlinjer om bekräftad smitta hos elev/medarbetare

Riktlinjer för hösten för samtliga enheter

Riktlinjer för höstens verksamhet – hjälp för chefer inom vuxenutbildningen

Riktlinjer för APL och praktikplatser

Riktlinjer för distansundervisning

Riktlinjer för hemarbete

Riktlinjer för kontoren

Riktlinjer måltidsservering

Riktlinjer möten och event

Tillfälliga riktlinjer för resor i tjänsten

Riktlinjer för salonger/elevbehandlingar

Riktlinjer för öppet hus och ”elev för en dag”

Riktlinjer för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Riktlinjer om smittad i hushållet

Checklista vid lokalt coronautbrott

Tips för idrott & hälsa under coronapandemin

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad