Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer och rekommendationer

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För att förhindra smittspridning av coronaviruset har AcadeMedia fattat beslut om en rad tillfälliga riktlinjer och rekommendationer.

Riktlinjer för hösten för samtliga enheter

Riktlinjer för medarbetare

Riktlinjer semester

Riktlinjer för hemarbete

Riktlinjer möten och event

Riktlinjer för APL och praktikplatser (gy)

Riktlinjer för distans- och hemundervisning (grund/gy)

Tillfälliga riktlinjer måltidsservering

Rekommendationer för skolavslutning

Innehållsansvarig

Uppdaterad