Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Information om gurgeltester i region Stockholm

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias krisledare
Publicerad: 5 november 2021
Reviderad: 18 januari 2022

Från och med den 8 november finns gurgeltester tillgängliga för beställning för alla grund- och gymnasieskolor i region Stockholm. Testkapaciteten är dock extremt ansträngd nu och att det är mycket svårt att få leveranser.

Gurgeltest är betydligt mer skonsamt än att topsa i näsa eller svalg vilket gör testningen enklare för barn på låg- och mellanstadiet. Just nu sprids coronaviruset snabbast bland barn och elever på mellanstadiet i Stockholm. 

Du hittar vägledning, beställningsformulär, brevmallar med mera här. 

Covid-19 klassas fortfarande som en samhällsfarlig sjukdom, varför smittspårning ska genomföras när nya fall upptäcks. Alla som varit i nära kontakt (mindre än 2 meter under minst 15 minuter) med en person med konstaterad smitta ska provtas. Provtagning ska genomföras även om den person det gäller är symtomfri. 

Rektorer och enhetschefer på grundskolor, gymnasieskolor i Stockholm ska precis som tidigare:

 • Ta reda på när den smittade varit på skolan och identifiera vilka personer hen har varit i nära kontakt med 48 timmar före symtomdebut. 
 • Informera dessa personer (elever och medarbetare) och eventuella vårdnadshavare om att de har utsatts för en smittorisk samt rekommendera dem att testa sig om det är möjligt.
 • Alla personer med symtom som kan tyda på covid-19 bör skickas hem. 

Ny process från den 10 december

Regionen och dess leverantör har kapacitetsproblem, man hinner helt enkelt inte leverera till alla som beställer. Därför kommer skolor som beställer i vissa fall att få ett svarsmail som säger att beställningen inte kan utföras. Beställningen flyttas inte till nästa dag utan raderas, är frågan fortfarande aktuell då måste skolan beställa på nytt.

 • Beställ gurgeltester enligt rutin. Avvakta tills besked om leveransen kommer, den kan bekräftas eller nekas.
 • Om den nekas, informera alla medarbetare och elever som utsatts för smitta att de bör boka tid för test om det är möjligt. Detta görs via 1177.se/Alltid öppet, telefonbokning på 08-428 429 30 eller åka till en drive-in-testning.
 • Om beställningen genomförs ska medarbetare och elever som har utsatts för smitta informeras om att skolan beställt gurgeltester till skolan.  Eleven/medarbetaren tar med testet och utför det hemma. Testet tas med tillbaka till skolan dagen efter. 
 • Rektor behöver utse en person som koordinerar beställning och insamling av tester på skolan. Företaget Samtrans lämnar och hämtar prover på skolan. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad