Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinje för Öppet hus under december 2021

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

DokumentägareAcadeMedias krisledare
Upprättat2021-11-30
Uppdaterat: 2021-12-08

På grund av de nya rekommendationer som trädde i kraft den 8 december behöver en del åtgärder vidtas för att skolornas ”Öppet hus” ska kunna genomföras enligt plan. Åtgärderna gäller både besökare och skolan, varför denna riktlinje ska göras tillgänglig för besökare, medarbetare och elever.

  • Vid alla öppna hus ska skolan tillhandahålla både handsprit och munskydd, munskydden ska ligga i askar och de som vill använda munskydd tar dem med hjälp av en tång (enklast är att använda tänger avsedda för matlagning).
  • Vi förutsätter att alla besökare över 18 år är fullvaccinerade. Vi har dock inte rätt att fråga, eller begära covidpass (vaccinationsbevis) utan litar här på vars och ens goda omdöme.
  • Vi ska göra vårt bästa för att förhindra trängsel, om det blir för mycket folk i lokalerna stänger vi insläpp en stund för att minska trycket.
  • Alla som har även lindriga symtom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma.

För andra tillställningar än öppna hus, se AcadeMedias riktlinje för sammankomster.

Har du frågor eller behöver hjälp i avväganden, kontakta AcadeMedias coronaansvariga, krisledare Paula Hammerskog,  0733 34 87 50.

Polisens webbsida om allmänna sammankomster: https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/det-har-galler-for-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar

E-hälsomyndighetens webbsida med frågor och svar om covidpass: https://www.ehalsomyndigheten.se/tjanster/covidbevis/svar-pa-vanliga-fragor-om-covidbevis/

Innehållsansvarig

Uppdaterad