Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinje för Öppet hus under januari och februari 2022

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

DokumentägareAcadeMedias krisledare
Upprättat2021-11-30
Uppdaterat: 2022-01-10

Nedanstående riktlinje har förtydligas utifrån smittläget och regeringens nya rekommendationer den 10 januari.

I de fall där kommunala skolor ställer in öppna hus gör vi i regel det också, hänsyn tas till den lokala kontexten.

I vissa fall finns det skäl till att ändå genomföra öppet hus. Det kan exempelvis vara tillgång till mycket stora lokaler med goda möjligheter att hålla avstånd. Det finns också möjlighet att genomföra öppet hus utomhus för att ge elever och vårdnadshavare möjlighet att träffa personal och elever på ett smittsäkert sätt.

I de fall där öppna hus hålls, ska antalet besökare begränsas så att alla kan hålla avstånd. Hur man gör det avgörs av om skolan har bokningssystem eller inte. Storleken på lokalerna, och deras beskaffenhet avgör hur många som kan vara i dem samtidigt. Vid alla öppna hus ska skolan tillhandahålla både handsprit och munskydd. Munskydden ska ligga i askar och de som vill använda munskydd tar dem med hjälp av en tång (enklast är att använda tänger avsedda för matlagning).

Vi förutsätter att alla besökare över 18 år är fullvaccinerade. Vi har dock inte rätt att fråga, eller begära covidpass (vaccinationsbevis) utan litar här på vars och ens goda omdöme. Alla som har även lindriga symtom som kan tyda på covid-19 ska stanna hemma.

Alla skolor måste ha en text på sin webb om detta som säger att vi på grund av smittspridning anpassar våra öppna hus till det läge som råder och att uppdaterad information hela tiden finns på webben.

Rektor avgör om och hur ”Elev för en dag” kan genomföras. Det beslutas utifrån skolans förutsättningar och om det kan göras på ett smittsäkert sätt.

Har du frågor eller behöver hjälp i avväganden, kontakta AcadeMedias coronaansvarige, krisledare Paula Hammerskog,  0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad