Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekommendation för vaccination mot covid-19 inom AcadeMedia

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

DokumentägareAcadeMedias krisledare
Upprättat2021-12-07
Uppdaterat: 2021-12-07

AcadeMedias verksamhet handlar till mycket stor del om att möta andra människor. Vi möter barn och vårdnadshavare, elever, vuxenstuderande – och varandra på våra arbetsplatser. För att dessa arbetsplatser ska vara så säkra som möjligt för alla oss som jobbat där förutsätter AcadeMedia att alla medarbetare som kan vaccinera sig också gör det. Vi uppmanar därför alla som inte vaccinerat sig att göra det. Vaccination kan göras på betald arbetstid, man behöver alltså inte ta ledigt för att vaccinera sig.

De som av medicinska skäl inte kan vaccinera sig, eller inte vill vaccinera sig av andra skäl, ber vi kontakta sin närmaste chef för att diskutera vilka lösningar som finns för att skapa en så säker och trygg arbetsmiljö som möjligt för alla. Detta är mycket viktigt eftersom vi är varandras arbetsmiljö, samtidigt som vi ska respektera allas integritet och fria val. Ingen behöver besvara frågan om man är vaccinerad, men de som väljer att inte svara kommer vi att behandla som ovaccinerade på grund av vår skyldighet som arbetsgivare att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö. Vi hoppas att genom en frivillig dialog och individuella lösningar hitta en bra väg framåt för alla.

Ingen information om individers vacccinationsstatus får finnas elektroniskt, eller lagras på annat sätt.

Vi har med stor sannolikhet individer som ingår i riskgrupp på samtliga arbetsplatser, och vi träffar varje dag många individer, oavsett om vi arbetar på någon av AcadeMedias förskolor, skolor, vuxenutbildningar eller staber. Därför är det viktigt att vi tillsammans hittar bra lösningar för hur vi kan minska riskerna.

Om du som enhetschef eller rektor behöver stöd kring hur du samtalar med dina medarbetare kring arbetsmiljön kan du vända dig till din HR-partner.

Har du frågor om denna rekommendation, kontakta AcadeMedias krisledare och coronaansvariga, Paula Hammerskog paula.hammerskog@academedia.se, 0733348750.

Innehållsansvarig

Uppdaterad