Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Rekommendation om vaccination av gymnasister

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Skapad: 2021-09-20
Reviderad: 2021-09-21

Just nu finns inga centrala planer på att organisera vaccination av gymnasister i skolans lokaler. Däremot använder vissa regioner vaccinationsbussar, andra har vaccinationscentraler som tillsammans med skolorna bokar upp många tider samtidigt så att man kan gå dit gemensamt. Vissa vaccinationscentraler kräver då att man ”lovar” att komma dit med ett visst antal elever. Detta går inte att lova, vi rekommenderar förvisso att alla som kan ska vaccinera sig genom att underlätta för vaccination och på direkt fråga svara att ja, vi rekommenderar vaccin. Det får inte förekomma någon som helst påtryckning mot dem som inte vill, varje tendens till grupptryck före eller emot vaccinet måste motverkas. I de fall när skolan är med och organiserar vaccinationer bör Schoolsoft användas som informationskanal.

En tredje variant är att erbjuda vaccinationsteam som kommer till skolor, hittills har det dock förekommit i förhållandevis liten utsträckning.

Vaccination görs alltid via regionerna, och är kostnadsfritt både för skolan och för individen. Ett antal av våra skolor har blivit kontaktade av vaccinatörer som mot en kostnad erbjuder sig att prioritera skolan. Vi ska inte tacka ja till detta, det främsta skälet till detta är att prioriteringen av resurser inte ska göras beroende på vem som betalar för dem.

De flesta regioner har numera uppdaterade listor över samtliga skolor, oavsett om huvudmannen är fristående eller kommunal. Skulle du misstänka att så inte är fallet i din region, kontakta AcadeMedias coronaansvariga, Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad