Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinje ansiktsskydd

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Skapad: 2021-02-25

AcadeMedia följer Folkhälsomyndighetens och regionernas smittskyddsläkares rekommendationer. Fram till nu har dessa följts relativt väl åt. I frågan om ansiktsskydd (ofta kallat munskydd vilket är missvisande eftersom de ska täcka mun och näsa) börjar det dock uppkomma regionala skillnader. 

AcadeMedia har verksamheter från Ystad i söder till Kalix i norr och har valt att använda försiktighetsprincipen nationellt i detta läge. Vi kommer därför att tillhandahålla ansiktsskydd i våra lokaler. 

Det finns idag ingen generell rekommendation när det gäller användning av ansiktsskydd på arbetsplatser, förskola eller klassrumssituationer i för-, grund- och gymnasieskola eller vuxenutbildning. För medarbetare och elever som vill använda ansiktsskydd erbjuder vi sådana kostnadsfritt. Det är upp till var och en att besluta om de vill använda ansiktsskydd i skolan/enheten. 

Ansiktsskydd typ II 11R kan beställas, för både medarbetare och elever, via enhetens vanliga konto hos ramleverantören Staples. Om din enhet inte har handlat på Staples tidigare behöver ni skapa ett konto. Mer information om detta finns HÄR.  Läser du detta i utloggat läge kommer du att skickas till en inloggningssida. Logga in, och gör en ny sökning på ”ansiktsskydd” eller ”staples”. 

De normala rekommendationerna om att stanna hemma vid minsta symtom, att hålla avstånd till andra, och att ha god handhygien gäller naturligtvis fortfarande. Ansiktsskydd behövs enbart när det inte går att håll avstånd, avstånd är en betydligt mer effektiv åtgärd än ansiktsskydd.

Innehållsansvarig

Uppdaterad