Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinje för utlandsresor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Krisledare
Publicerad: 2022-01-17
Reviderad: 2022-02-07

Eftersom svenska myndigheter nu tagit bort i princip alla restriktioner övergår beslut om vilka utlandsresor som ska genomföras till normal rutin. Det betyder att utbildningsdirektörer och motsvarande beslutar för sina respektive organisationer och stabschefer för sina. Alla typer av resor omfattas, bland dem APL utomlands, olika typer av studiebesök utomlands för elever, samt utlandsresor för medarbetare.

Innan beslut fattas måste ett beslutsunderlag om smittspridningen och lokala regler på resmålet tas fram och dokumenteras. Så länge smittspridningen i Sverige påverkar enhetens verksamhet i så hög grad att alla medarbetare som är friska behövs på plats, ska detta också vara en del av beslutsunderlaget.

Innehållsansvarig

Uppdaterad