Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för APL och praktikplatser

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör
Skapad: 2020-03-17
Reviderad: 2021-01-12

Gäller för gymnasiet och vuxenutbildningen

De elever som har praktik eller APL ska om möjligt fortsätta vara på sina praktikplatser så länge företaget/arbetsgivaren tillåter det och myndigheternas direktiv inte säger något annat. Detta gäller även sedan gymnasieskolans undervisning övergått till delvis fjärr- och distansundervisning.

Skolförlagd APL kan också genomföras, praktiska moment ingår i de undantag som ges i rekommendationen om distansundervisning. Om det går att genomföra delar av den på distans, ska det göras. Skolverkets information om APL ger utrymme för flexibilitet, du hittar deras information här.

Viktigt att befintliga individuella riskbedömningar för APL uppdateras med Covid-19 som en risk. Arbetsuppgifterna får inte innebära en högre risk för kontakt med det nya coronaviruset utöver den risk som finns i samhället generellt under pågående pandemi med allmän smittspridning.

Eleverna har rätt till sin utbildning även om detta är en extraordinär situation. Vi måste därför, utifrån skolans förutsättningar, försöka anordna utbildningen på skolan eller via distansundervisning för de elever som inte kan vara på sin praktik- eller APL-plats.

Dessa riktlinjer kan komma att uppdateras med kort varsel om förutsättningarna förändras.

Se gärna våra riktlinjer för fjärr- och distansundervisning.

 

Särskilda regler för studerande på vård och omsorg (VO) i Stockholm som ska göra praktik/APL

Vuxenstuderande och gymnasieelever på VO-programmet som fyllt 18 och ska ut på praktik/APL inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst, LSS och socialpsykiatrin inom kommunal vård och omsorg erbjuds vaccin mot covid-19 av Region Stockholm. Detta är frivilligt och kostnadsfritt och rektor ska intyga att eleven har rätt att ta del av erbjudandet. Frågor om vaccination besvaras vid mail till personalvaccinationstockholm@vaccindirekt.se. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad