Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer för APL och praktikplatser

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör
Skapad: 2020-03-17
Reviderad: 2020-08-17

Gäller för gymnasiet och vuxenutbildningen

De elever som har praktik eller APL ska om möjligt fortsätta vara på sina praktikplatser så länge företaget/arbetsgivaren tillåter det och myndigheternas direktiv inte säger något annat. 

Rektor ska i samråd med sin skolchef ta fram planer för hur skolan bäst kan kompensera undervisningstid för elever som ej kan vara ute på praktik/APL. Detta kommer se olika ut för olika skolor. 

Eleverna har rätt till sin utbildning även om detta är en extraordinär situation. Vi måste därför, utifrån skolans förutsättningar, försöka anordna utbildningen på skolan eller via distansundervisning för de elever som inte kan vara på sin praktik- eller APL-plats. 

Se gärna våra riktlinjer för fjärr- och distansundervisning.

Innehållsansvarig

Uppdaterad