Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för enklare samkväm under pandemin

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias krisledare
Skapad: 2021-05-14
Senast uppdaterad: 2021-05-15
Berörda: Alla segment

Denna riktlinje kan komma att ändras med kort varsel om myndigheternas rekommendationer ändras. Ändringar görs den 1 juni efter förslag från Folkhälsomyndigheten och beslut från regeringen för vissa typer av sammankomster*. Vid privata sammankomster (normalt privata tillställningar för socialt umgänge i  lokaler som hyrs ut) gäller dock fortsatt åtta personer som gräns. Något formellt regelverk för sammankomster i hemmet/egen trädgård finns inte, där gäller de allmänna rekommendationer som finns om att enbart umgås med ett fåtal personer

Vi ska alltid göra allt vi kan för att minska risken för smittspridning. Rektor ansvarar för att göra en särskild lokal riskbedömning och för att vidta lämpliga åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Dessa träffar ska alltid genomföras med försiktighetsprincipen i åtanke. Enbart symtomfria personer får vara med, och ingen som ingår i en pågående smittspårning kan komma. 

De grupper som kan ha dessa enklare samkväm är grupper som normalt träffas på arbetsplatsen. 

Några viktiga punkter:

 • Använd i första hand de lokaler gruppen normalt arbetar i. Hur lokalerna dekoreras, och vilken catering som används, anpassas utifrån de normala rutiner som gäller för enheten. 
 • Säkerställ att det är lätt att hålla avstånd till varandra, på samma sätt som ni gör under en normal arbetsdag. 
 • Se till att det finns handsprit att tillgå i lokalen. 
 • Vid besök på restaurang gäller restaurangens regler, just nu är det max fyra personer per bord. Från den 1 juni förlängs restaurangernas öppettider till 22.30. Det finns inga formella hinder att boka flera bord på en restaurang, så länge som restaurangens regelverk följs. 
 • Vid hyrd lokal för privat middag/tillställning gäller även efter den 1 juni maxantal åtta personer eftersom detta räknas som en privat sammankomst. De lättnader som införts gäller allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.   
 • För tillställningar i privata hem/trädgårdar finns ingen formell begränsning till åtta personer, däremot gäller de allmänna rekommendationerna att enbart umgås med personer i en begränsad krets.
 • Informera alla om att stanna hemma och inte delta i samkvämen om man har ens milda symtom.

*Fram till den 31 maj gäller maxantal åtta personer vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för utomhusaktiviteter, därefter gäller 100 (stående).  Inomhus ökas maxantalet inomhus sittande  till 50 vid samma datum, även det för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. 

Vid frågor kontakta AcadeMedias krisledare och coronaansvariga, kommunikationsdirektör Paula Hammerskog, 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad