Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer för skolavslutningar och studentfiranden 2021

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: AcadeMedias krisledare
Skapad: 2021-04-27
Uppdaterad: 2021-05-15

Dessa riktlinjer gäller för samtliga AcadeMedias skolor. Som alla riktlinjer kommer de att uppdateras om olika myndigheters rekommendationer ändras. När dessa riktlinjer publiceras är smittspridningen fortfarande hög, i delar av landet mycket hög, en förutsättning för att lätta på riktlinjerna är att den minskar kraftigt. Riktlinjerna baserar sig på Folkhälsomyndighetens information om hur skolavslutningar i år bör genomföras.

Skolavslutningarna ska genomföras med försiktighetsprincipen i åtanke. Det betyder att elever som varit i skolan tillsammans, kan avsluta terminen tillsammans i samma grupp. Normalt innebär det att klasser kan ha en gemensam ceremoni. Klasser/grupper som haft gemensamt undervisning på plats i skolan kan också ha en gemensam lunch i skolans lokaler, eller på en lämplig restaurang där man bokar bord enligt restaurangens regler. Det är inte tillåtet att hyra en lokal för gemensamma luncher eller middagar.

Gemensamma samlingar där personer som under terminen haft begränsade kontakter med varandra i skolan bör undvikas.

Vi ska alltid  göra allt vi kan för att minska risken för smittspridning. Som stöd för det arbetet görs riskbedömningar för olika situationer. En riskbedömning för skolavslutningen som helhet, eller särskilda moment i den, bör därför göras.

Att tänka på inför skolavslutningen 2021:

 • Informera tydligt både före och under avslutningen om vikten av att hålla avstånd, och om att bara symtomfria personer får vara på plats. Tillhandahåll handsprit, och se till att det finns tvål på alla toaletter.
 • Utspring ska ske i små grupper så att det inte uppstår trängsel vare sig bland elever eller bland dem som möter eleverna. Tänk igenom situationen när eleverna har sprungit ut och möter vänner/anhöriga – även då ska avstånd kunna hållas mellan grupper.
 • Begränsa antalet personer som får möta upp. Antalet bestäms både av hur utrymmet ser ut och hur många elever som kommer ut samtidigt. Studentutspring räknas inte som en allmän  sammankomst eller offentlig tillställning och omfattas därmed just nu inte av de lättnader som införs den 1 juni. Många kommuner begränsar antalet personer som möter studenterna till två personer per elev, vi följer de lokala regler som gäller.
 • Sprid gärna ut utspringet över en hel dag, eller flera dagar, för att separera grupper helt och hållet.
 • Studentflak är förbjudna. Som studentflak räknas inte bara lastbilar med flak utan också bilar, traktorer och motorredskap med släp. Regeln är att varje fordon bara får transportera så många passagerare som det är avsett för i sitt grundutförande.
 • Skolan hyr inte bussar, båtar eller andra transportmedel för att eleverna ska kunna ta sig gemensamt till plats för utspring, eller en middag.
 • Skolan hyr inte lokaler, bussar eller båtar för mingel, middag eller annan typ av tillställning. Detta kan räknas som en privat sammankomst (hyrd yta/lokal av kommersiell aktör) och den som hyr ut till sådana måste begränsa antalet deltagare till åtta personer. Undantag görs för att hyra lokal för att kunna genomföra ett smittsäkert utspring i små grupper om skolans egna lokaler omöjliggör detta. Viss förtäring får förekomma i dessa fall.

Enskilda kommuner kan komma att införa egna regler för exempelvis parker och andra ytor. Dessa regler ska alltid respekteras.

För frågor kontakta AcadeMedias krisledare och coronaansvariga, kommunikationsdirektör Paula Hammerskog, 0733 34 87 50.

Innehållsansvarig

Uppdaterad