Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer kontoren

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Upprättad: 2020-08-11

Reviderad: 2020-08-17

Distansarbete är utgångspunkten 

Vi börjar höstterminen som vi avslutade våren, med att alla stabsmedarbetare som kan jobba hemma, ska göra det. Utgångspunkten är distansarbete. Vi fortsätter att följa Folkhälsomyndighetens (FHM) rekommendationer, med en strävan att med nogsam försiktighet öppna våra kontor.

Steg 1, öppna kontoren

Planen är att dela in kontoren i fem olika grupper, en för varje dag. På så sätt gör vi det möjligt för alla att jobba på kontoret en dag i veckan, samtidigt som bara cirka 20% av alla medarbetare är på plats samtidigt.  Respektive stab, eller del av stab,  har en specifik dag i veckan. Det är viktigt att alla håller sig till sin dag, ingår man i måndagsgänget är det på måndagar man kan åka till kontoret.

Det kommer att finnas några undantag för denna ”en-dag-i-veckan”-systematik, några kommer att vara på kontoret mer. Dessa undantag beslutas om av stabschefer tillsammans med Paula Hammerskog och Lisa Oldmark.

Startdatum

1 september, löpande information kommer att finnas här på medarbetarwebben om gruppindelningar med mera.

 

Ansvariga

AFK i Stockholm Anna Nyman och Annica Roxström

Lilla Bommen i Göteborg, Jimmy Kjellström, Håkan Nilsson och Klas Aspegren

Norra Ågatan i Göteborg, Anna Garcia Karisaar och Henrika Holgén

Paula Hammerskog och Lisa Oldmark är övergripande ansvariga.

 

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad