Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Orter med hubbar för hemtester (covid-19)

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia har fördelat hemtesterna mellan olika orter i Sverige för att den enhet som behöver snabbt ska kunna få tag i dem. På varje ort förvaras hemtesterna på en eller flera enheter (hubbar) och i listan här nedanför ser du vilka orter som har hubbar.

Den som är rektor på en enhet som är hubb för hemtesterna har fått i uppdrag att informera övriga enheter som ingår i samma geografiska område om att det är dit de ska vända sig om behovet skulle uppstå. Kontakta AcadeMedias krisledare och coronaansvariga Paula Hammerskog om du inte känner till vilken hubb som ligger närmast din enhet paula.hammerskog@academedia.se

Orter som har hubbar

Stockholm (5 st)
Göteborg (3 st)
Helsingborg
Malmö
Kristianstad
Linköping
Västerås
Lund
Falun
Örebro
Nyköping
Uppsala
Sundsvall
Halmstad
Kungsbacka
Jönköping/Skövde
Östersund
Växjö
Luleå
Gävle
Karlstad
Varberg
Karlskrona
Umeå
Norrköping
Gotland
Falkenberg
Örnsköldsvik
Kalmar
Boden
Eskilstuna
Skellefteå
Kalix

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad