Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Riktlinjer vid hemkomst från utlandsresa

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Skapad: 2021-02-15

 

Nya virusvarianter av covid-19 som kan vara mer smittsamma har upptäckts i flera länder. För att förhindra att viruset sprids i Sverige kom Folkhälsomyndigheten med nya rekommendationer från den 9 februari för svenska medborgare som kommer hem från utlandsresa. 

Karantän och testning efter hemkomst från utlandet

Alla som kommer hem från utlandsresa ska stanna hemma och undvika nära kontakt i sju dagar efter hemkomst. Detta gäller alla, oavsett vilket land som besökts. Test för covid-19 ska göras snarast efter hemkomst samt igen dag 5 efter hemkomst. De som ska testas är barn från förskoleklass, elever i grund- och gymnasieskola samt vuxendeltagare och medarbetare. Barn, oavsett ålder, ska följa rekommendationen att stanna hemma och undvika nära kontakter, förskolebarn behöver dock inte testas.  

Regeln bygger på rekommendation från Folkhälsomyndigheten från den 9 februari. Information om testning finns på webbplatsen 1177.se. 

Elever i karantän har rätt till möjlig undervisning när de följer råd från FHM, vilket här är fallet. Distansundervisning i form av hemuppgifter bör vara möjlig undervisning även i lägre årskurser och förskoleklass. 

För medarbetare

Medarbetare som planerar att åka utomlands ska kontakta sin chef före resan. Din chef beslutar om du har arbetsuppgifter som gör det möjligt för dig att arbeta hemifrån under karantänen. Då ska riktlinjer för hemarbete följas. Lön utgår inte under de sju karantändagarna, varför medarbetare behöver ansöka om semester eller tjänstledighet när hemarbete ej är möjligt. Kontakta också din chef vid hemkomst från utlandet och innan du går tillbaka till jobbet.

Översättning

Förenklad version av ovanstående riktlinje finns översatt till engelska, spanska, arabiska, dari, somaliska och tigrinja.

Ladda ner PDF med översatta versioner >>

 

För mer information, se Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.  

Frågor besvaras av AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, paula.hammerskog@academedia.se eller 0733-34 87 50. 

Innehållsansvarig

Uppdaterad