Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tillfälliga riktlinjer för resor i tjänsten

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Skapad: 2020-11-23

 

Tillfälliga riktlinjer för resor i tjänsten

Nedanstående är tillägg till vår allmänna resepolicy och gäller under coronapandemin.

För att minska risken för smittspridning ska resor i tjänsten endast göras om de definieras som verksamhetskritiska. Beslut om en resa ska genomföras eller inte tas av närmaste chef.

Begreppet verksamhetskritiskt ska tolkas restriktivt, försiktighetsprincipen råder. Var och en som reser ska vidta lämpliga försiktighetsåtgärder, som att köra egen bil och inte gå in på  enheten om det inte är absolut nödvändigt. Om ett fysiskt möte är viktigt att genomföra, använd ett rum där ni har lätt att hålla avstånd från varandra, och som ligger nära enhetens entré.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad