Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tillfälliga riktlinjer för resor i tjänsten

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Skapad: 2020-11-23

Uppdaterad: 2021-07-06

 

Tillfälliga riktlinjer för resor i tjänsten

Nedanstående är tillägg till vår allmänna resepolicy och gäller under coronapandemin.

För att minska risken för smittspridning ska resor i tjänsten endast göras om de definieras som synnerligen viktiga för att kunna utföra en arbetsuppgift. Beslut om en resa ska genomföras eller inte tas av närmaste chef.

Alla som reser ska vidta lämpliga försiktighetsåtgärder. Vi följer Folkhälsomyndighetens och i förekommande fall regionernas rekommendationer för resor i kollektivtrafiken. Om ett fysiskt möte mellan personer som inte träffats på länge genomförs ska det vara möjligt att hålla avstånd mellan varandra i den lokal där mötet hålls, det är också viktigt att bara symtomfria individer är med på mötet.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad