Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Tillfälliga riktlinjer måltidsservering

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dokumentägare: Trygghetsdirektör

Upprättad : 2020-03-24

Reviderad: 2020-08-24

 

Många ställer frågor hur man ska hantera skolmåltider och matservering under coronapandemin. Därför har AcadeMedia tagit fram tillfälliga riktlinjer för våra skolmatsalar. 

Här är det viktigt att påpeka att i Folkhälsomyndighetens senaste rekommendationer för måltider är skolmatsalar undantagna. Det innebär att barn själva kan ta både varm och kall mat i bufféserveringen på skolan. Det finns alltså inget generellt krav på tallriksservering även om det naturligtvis är tillåtet. 

De allmänna rekommendationerna om god handhygien, fysiskt avstånd och att inte komma till skolan ens vid lindriga symtom gäller alltid.

Generella riktlinjer

 • Om det är möjligt, förläng tiden för lunchservering i matsalen för att minska köbildning.
 • Byt ut serveringsbesticken oftare än vad som är brukligt för att minska kontamineringsytor.
 • Placera ut bestickkorgar på borden för att undvika trängsel eller ställ ut bestick på fler ställen än normalt.
 • Byt ut smör till portionsförpackningar för att göra flödet snabbare.
 • Mellanmål kan serveras i portionsformat som enklare smörgåsar, wraps, frukt eller smoothies i glas. 
 • Fil/yoghurt kan precis som vid lunchservering serveras från matstationer.

Rekommendation om arbetskläder

 • Förkläde, plasthandskar samt hårnät eller mössa

Hygienregler

Detta är samma regelverk som alltid gäller, vi lägger med dem för att påminna.

Du har ett personligt ansvar att följa företagets hygienregler.

Mat som hanteras öppet och oskyddat i köket eller vid uppläggning och servering blir lätt förorenad med bakterier eller virus och vid ovarsamhet kan främmande föremål hamna i maten, t ex hårstrån, smycket, knappar. Tänk på att det är våra gäster som kan drabbas av sjukdom eller annan skada.

Dessa regler måste följas

 • Du ska anmäla till din chef om du misstänker att du har en sjukdom, sår eller annan skada som kan smitta maten. Särskilt viktigt är detta vid symtom på mag- och tarmsjukdom eller sjukdom i övre luftvägarna.
 • Efter mag- och tarmsjukdom ska du stanna hemma två dagar efter det du är symtomfri.
 • Vid arbete med handskar, byt dessa ofta! Tvätta händerna innan du sätter på handskarna. Handskar ska bytas mellan alla olika arbetsmoment. Handskarna ska även bytas om du vidrört hår, mun eller näsa.
 • Vid sår på händer, använd vattentäta plåster och handskar.
 • Tvätta alltid händerna innan du börjar arbetet i produktionslokalen. Efter toalettbesök måste du tvätta händerna noggrant. Tvätta även händerna mellan alla olika moment i produktionslokalen, följ instruktion för handtvätt.
 • Undvik att beröra maten med händerna. Använd verktyg (handskar).
 • Tag av dig ringar och klockor vid arbete med livsmedel. Om du har smycken på dig ska de bäras så att de inte kommer i kontakt med livsmedlen.
 • Använd rena skyddskläder och hårskydd/huvudbonad vid arbete i produktionslokalen.
 • Arbetskläder får endast användas på arbetet. Häng aldrig arbetskläderna tillsammans med dina vanliga kläder. Privata kläder/väskor får inte förvaras i produktionen.
 • Rökning är inte tillåten i lokaler med livsmedel.
 • Mobiltelefoner ska rengöras innan de tas in i produktionslokalen. Används mobiltelefonen ska händerna tvättas efteråt.

Kontroll av utförd städning och rengöring buffé matsal

Om veckans rengöring utförts enligt instruktionen, sätt ett kryss (X) i rutan. Upptäcks fel/brister sätt F i rutan och skriv ner dina åtgärder. Dokumenteras varje dag i bifogat dokument.

Kontrolldokument utförd städning och rengöring

Innehållsansvarig

Uppdaterad