Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Riktlinjer semester

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Dessa riktlinjer är tillfälliga med anledning av coronavirusutbrottet. Riktlinjerna gäller från och med 2020-03-11 fram till dess nya riktlinjer kommuniceras. Riktlinjerna uppdaterades senast den 21 april 2020. 

Riktlinjer sommarsemester 2020

Beviljande av semester

Normalt har alla medarbetare rätt att senast två månader före önskad semester få besked om semestern beviljas eller ej. Om det finns vad som bedöms vara ”särskilda skäl” får dock arbetsgivaren ge besked senare än så. Enligt det regelverk som finns i semesterlagen om särskilda skäl ska beskedet då om möjligt ges senast en månad före ledighetens början.

Den situation som nu råder med spridning av Coronaviruset är att bedöma som ett särskilt skäl enligt beskrivningen ovan. Därför kommer chefer att kunna vänta med att bevilja medarbetares semesteransökningar till senast en månad före ledighetens början.

Tidpunkt för semester

Våren har på grund av coronavirusets spridning inneburit stora omställningar både för samhället och för AcadeMedias organisation. Vi vill därför särskilt lyfta vikten av vila och återhämtning under den sommarperiod som nu kommer. AcadeMedias grundinställning är att samtliga medarbetare ska ta ut minst 20 dagars semester under perioden juni till augusti 2020.

Enligt semesterlagen ska arbetsgivaren förlägga och bevilja en sammanhängande ledighet på minst fyra veckor under perioden juni-augusti (så kallad huvudsemester). Semesteransökningar för andra perioder än juni-augusti beviljas bara om verksamheten tillåter det.

Utgångspunkten är alltid att komma överens om när huvudsemestern ska tas ut. Går det inte att komma överens är det arbetsgivaren som bestämmer när semestern ska förläggas.

Innehållsansvarig

Uppdaterad