Torsdag-fredag 4-5/6 kommer det ske förändringar här på medarbetarwebben, det blir en ny startsida samt justeringar i menyerna. Vi ber om överseende att det kan vara lite rörigt under dessa dagar. Har du frågor eller problem att hitta din information kontakta marith.hallman@academedia.se.
Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Uppdateringar på informationssidorna om coronaviruset

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vår information om coronaviruset uppdateras löpande. Här kan du läsa om större förändringar.

Innehållsansvarig

Uppdaterad