Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hot och våld

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du läsa mer om hur vi förebygger och hanterar hot och våld på jobbet, och här kan du läsa AcadeMedias personsäkerhetspolicy. Vill du ha rådgivning, kontakta AcadeMedias trygghetschef Mattias Hammar Vid akuta lägen, ring 112.

Innehållsansvarig

Uppdaterad