Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hot och våld

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Här kan du läsa mer om hur vi förebygger och hanterar hot och våld på jobbet, och här kan du läsa AcadeMedias personsäkerhetspolicy. Vill du ha rådgivning, kontakta AcadeMedias trygghetsdirektör Paula Hammerskog, 073 334 87 50. Vid akuta lägen, ring 112.

Innehållsansvarig

Uppdaterad