Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Minimera konsekvenserna vid en attack

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vad gör man om man är på en flygplats när terrorister stormar in? På ett varuhus när någon börjar skjuta omkring sig? Eller på en skola som attackeras? Kan man göra något? Svaret är ”ja”. Man kan göra rätt mycket för att minimera konsekvenserna både för sig själv och andra.

Alla medarbetare på AcadeMedias grundskolor och gymnasier ska gå vår interna utbildning i vad polisen kallar PDV – Pågående Dödligt Våld. Cirka en tredjedel av våra skolor har ännu inte gått den, och för dem som har gått den är det dags att repetera.

Syftet med utbildningen är att ge alla ökad förmåga att hantera ett extremt farligt händelseförlopp, och minimera konsekvenserna av det.

En vanlig kommentar efter utbildningen är ”Ämnet är otäckt, men det här är en av de viktigaste utbildningar jag gått. Nu vet jag att jag faktiskt kan göra saker, och jag vet att mina kollegor har samma kunskap, tillsammans kan vi åstadkomma mycket.”

AcadeMedias krisledare Paula Hammerskog är ansvarig för PDV-utbildningarna. Den första utbildningen på en skola hölls i Göteborg i juni 2017. Dessa PDV-utbildningar är de första, och hittills enda, icke-webbaserade utbildningar som omfattar samtliga medarbetare på ett eller flera segment.

– Vi hade planerat länge och förberett oss för alla typer av reaktioner. Den största oron vi hade var ju att vi skulle skrämma våra medarbetare, när avsikten tvärtom är att skapa trygghet. Ingen vill ju tänka tanken att ens egen verksamhet ska drabbas av en attack, och att då utbilda i hur man ska göra om det ändå händer skulle kunna få motsatt effekt tänkte vi, säger Paula Hammerskog.

Oron visade sig dock vara obefogad.

– Jag får många mail och samtal om dessa utbildningar och de flesta säger ”så skönt att vi äntligen tar upp det här, att vi vågar prata om det och förbereda oss, alla vet ju att det kan hända”. Vilket ju är en väldigt sund reaktion, säger hon.

Utbildning i tre steg

 1. Rektor, och eventuellt någon eller några andra, går en central utbildning som leds av säkerhetsföretaget 2Ssecure. 2Secure är ansvariga för liknande utbildningar bland annat för Stockholms stads skolor. Utbildningen ska ge deltagarna både kunskap och verktyg för att själva hålla utbildningen på sina enheter. Efter denna utbildning beslutar rektor tillsammans med skolchef och AcadeMedias krisledare om det finns särskilda skäl (till exempel skolans storlek) att ha en extern utbildare på enheten. Cirka 80 procent av alla rektorer håller själva i utbildningen.
 2. Utbildning på enhet. Samtliga medarbetare ska vara med på utbildningen.
 3. Årligen återkommande utbildning för nyanställda och för medarbetare som var frånvarande vid första utbildningstillfället, samt repetition för övriga. Man använder alltså samma utbildningsmönster som vid brandövningar (årlig repetition), dock ska de två inte genomföras samtidigt eftersom det man ska göra vid brand respektive PDV-attacker är helt olika saker.

Det som gjorde att AcadeMedia valde att starta dessa utbildningar var attacken mot Kronans skola i Trollhättan.

– Den som genomför en PDV-attack är ute efter att orsaka så stor skada det går, snabbt. Det handlar om att slumpmässigt döda så många som möjligt, på så kort tid som möjligt. Svensk polis har idag en arbetsmetod för att hantera dessa situationer, men fram tills polisen kommer fram behöver de som är på plats hantera situationen för att minimera konsekvenserna så mycket det går, alltså fördröja, och försvåra för gärningspersonen samtidigt som man minskar riskerna för sig själv. Det är precis det den här utbildningen handlar om, säger Paula Hammerskog.

Många positiva reaktioner

Lotten Nimar, idag rektor på Klara Södra Gymnasium i Stockholm, har gått utbildningen flera gånger. Först tillsammans med andra rektorer inom NTI-gymnasiet, sedan hölls den av 2Secure på NTI Stockholm där hon arbetade då. Därefter har hon själv lett den i sin nya roll som rektor på Klara Södra.

– Det är en utbildning som jag aldrig har fått några önskemål om att få gå, samtidigt har jag sällan fått så många positiva reaktioner om en utbildning efteråt. Självklart kan det upplevas som skrämmande att tänka på det innehåll som utbildningen behandlar, men det gör den inte mindre viktig. Mina upplevelse är dessutom att kollegiet blir stärkt av att våga sätta ord på eventuella rädslor och att tillsammans fundera över strategier för att hantera och agera i en sådan situation, säger hon.

Nästa steg för dig som rektor

 • Gå den centrala utbildningen om du inte redan gjort det. Är du ny i din roll ska du gå den även om din enhet genomfört utbildningen med den förra rektorn.
 • Har du som rektor gått utbildningen men inte hållit på din enhet, gör det!
 • Har du hållit utbildningen en gång, är det dags att börja repetera. Du genomför repetitionen på samma sätt som du genomförde utbildningen första gången.

– En viktig poäng med denna utbildning är att skapa en kollektiv kunskap, det gör att vi som grupp litar på att vi tillsammans gör rätt saker, säger Paula Hammerskog.

Innehållsansvarig

Uppdaterad