Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Minimera konsekvenserna vid en attack

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vad gör man om man är på en flygplats när terrorister stormar in? På ett varuhus när någon börjar skjuta omkring sig? Eller på en skola som attackeras? Kan man göra något? Svaret är ”ja”. Man kan göra rätt mycket för att minimera konsekvenserna både för sig själv och andra.

Alla medarbetare på AcadeMedias grundskolor och gymnasier ska gå vår interna utbildning i vad polisen kallar PDV – Pågående Dödligt Våld.

Syftet med utbildningen är att ge alla ökad förmåga att hantera ett extremt farligt händelseförlopp, och minimera konsekvenserna av det.

En vanlig kommentar efter utbildningen är ”Ämnet är otäckt, men det här är en av de viktigaste utbildningar jag gått. Nu vet jag att jag faktiskt kan göra saker, och jag vet att mina kollegor har samma kunskap, tillsammans kan vi åstadkomma mycket.”

AcadeMedias säkerhetschef Mattias Hammar är ansvarig för PDV-utbildningarna. Den första utbildningen på en skola hölls i Göteborg i juni 2017. Denna PDV-utbildning är den första, och hittills enda, icke-webbaserade utbildning som omfattar samtliga medarbetare på ett eller flera segment.

Alla hoppas naturligtvis att man aldrig ska behöva använda de kunskaper man får vid denna utbildning, precis som man hoppas att de årliga brandutbildningarna aldrig ska behöva användas. PDV-utbildningen innehåller ett teoripass som består av mycket diskussion i gruppen, vi tränar utrymning och inrymning, och får en gemensam kunskap i ämnet.

Innan utbildningarna startade 2017, diskuterades om en så konkret utbildning som denna snarare skulle skrämma dem som gick. Oron visade sig dock vara obefogad.

– Jag får många mail och samtal om dessa utbildningar och de flesta säger ”så skönt att vi äntligen tar upp det här, att vi vågar prata om det och förbereda oss, alla vet ju att det kan hända”. Vilket ju är en väldigt sund reaktion, säger Mattias Hammar.

I januari 2022 attackerade en person på en av våra gymnasier i Kristianstad. Medarbetarna på skolan hade några månader före attacken gått denna utbildning. De lyckades hantera situationen som uppstod, och har berättat hur viktig den gemensamma förmågan, som de skapade under utbildningen, var. Här berättar rektor Dalila Adilagic och AcadeMedias säkerhetshef Mattias Hammar om vad som hände i ett inslag i Sveriges Television.

Utbildning i tre steg

 1. Rektor, eller 1-2 personer som rektor utser, går en central utbildning som leds av AcadeMedias säkerhetschef Mattias Hammar och kommunikationsdirektör Paula Hammerskog. Utbildningen ska ge deltagarna både kunskap och verktyg för att själva hålla utbildningen på sina enheter. Efter denna utbildning beslutar rektor tillsammans med skolchef och AcadeMedias krisledare om det finns särskilda skäl (till exempel skolans storlek) att ha en extern utbildare på enheten. Cirka 80 procent av alla rektorer håller själva i utbildningen.
 2. Utbildning på enhet. Samtliga medarbetare ska vara med på utbildningen. Den fullskaliga utbildningen ska hållas vartannat eller vart tredje år, stora skolor bör hålla vartannat år.
 3. De år den fullskaliga utbildningen inte hålls, ska en kortare repetition hållas. De praktiska övningarna ska hållas i sin helhet. Dessa kortare utbildningar är för att samtliga ska repetera, samtidigt som nyanställda och medarbetare som inte var med senast utbildningen hölls får en bra introduktion.

Det som gjorde att AcadeMedia valde att starta dessa utbildningar var attacken mot Kronans skola i Trollhättan.

– Den som genomför en PDV-attack är ute efter att orsaka så stor skada det går, snabbt. Det handlar om att slumpmässigt döda så många som möjligt, på så kort tid som möjligt. Svensk polis har idag en arbetsmetod för att hantera dessa situationer, men fram tills polisen kommer fram behöver de som är på plats hantera situationen för att minimera konsekvenserna så mycket det går, alltså fördröja, och försvåra för gärningspersonen samtidigt som man minskar riskerna för sig själv. Det är precis det den här utbildningen handlar om, säger Mattias Hammar.

Nästa steg för dig som rektor

 • Gå den centrala utbildningen om du inte redan gjort det. Är du ny i din roll ska du gå den även om din enhet genomfört utbildningen med den förra rektorn.
 • Har du som rektor gått utbildningen men inte hållit på din enhet, gör det!
 • Har du hållit utbildningen en gång, är det dags att börja repetera.

 

Innehållsansvarig

Uppdaterad