Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kriskommunikation – alla andra

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vid en kris anser många att de har rätt till förstahandsinformation. Ofta har de rätt. Med de kommunikationskanaler som finns i dag är det ofta fullt möjligt att informera stora grupper samtidigt. Dock är det viktigt, särskilt vid kriser, att de som är direkt berörda av det som hänt får information först av alla. Detta är inte alltid möjligt, om det går ska man dock hålla på denna regel.

Oftast handlar det om att kommunicera med följande grupper, i denna ordning:

 • Medarbetare (närmast berörda)
 • Vårdnadshavare, elever, deltagare
 • Övriga enheter inom varumärket/AcadeMedia (ledningspersoner)
 • Media

Samma material kan normalt användas. Anledningen till att det är viktigt att informera ledningspersoner, oftast rektor, på andra enheter inom ett varumärke är att de kan få frågor av alla från medarbetare till media, att då inte ens vara medveten om att något hänt är naturligtvis inte bra.

Ett första informationsmaterial vid en kris bör innehålla ett antal svar på frågor man som berörd/drabbad normalt ställer sig. Har du inte svar på alla frågor ska det stå, det sänker inte trovärdigheten alls, snarare tvärtom. Allt, utom vad som hänt och kontaktuppgifter, kan vara sådant du ännu inte kan svara på. Det är i detta första steg viktigt att vara snabb, och att nå ut rätt.

Din text kan byggas upp enligt följande (se också de exempel som kommer efter listan):

 • Vad har hänt?
 • När hände det?
 • Hur påverkar det verksamheten/människorna?
 • Vad görs nu?
 • Vad kan du som vårdnadshavare göra
 • Kontaktuppgifter om det finns frågor?

Här kan du läsa exempel på hur vi agerat och kommunicerat vid starten av en kris för en enhet, i detta fall en brand på en skola.

Innehållsansvarig

Uppdaterad