Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

 1. Ring din närmaste chef.
 2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
 3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
 4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
 5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
 6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Kriskommunikation – kanaler

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vilka kanaler som ska användas vid kriskommunikation måste beslutas vid varje enskilt fall. Dock gäller normalt regeln att samma kanaler som vanligt ska användas, av det enkla skälet att det är dit människor vänder sig.

Om Schoolsoft, eller andra interna kommunikationskanaler fungerar bra för att sprida information är det dessa som ska användas även vid en kris. Om det är i vanliga fall är svårt att få folk att söka information där är inte krisläge det tillfälle då man ”ska lära folk” att gå dit. Det kommer bara att skapa onödiga hinder och irritation, samt öka trycket på dem som kommunicerar eftersom människor då anser sig sakna information.

Mail är en personlig men också ibland riskabel kanal, mailutskick kräver att man inte bara är snabb att skicka ut, utan också är beredd att svara på de synpunkter/frågor som kommer. Dock har denna metod, när den provats, oftast varit framgångsrik.

Sociala medier kan vara bra kommunikationskanaler vid krislägen. De är alltid viktiga att bevaka, om man själv ska informera, eller gå in och diskutera på Facebook och Twitter, måste avgöras från fall till fall. Som generellt råd kan sägas att direkta felaktigheter bör bemötas. Så kallade twitterstormar har sällan betydelse, Twitter är också en svår kanal att diskutera komplexa situationer på. Att skriva en text (nyhetstext, pressmeddelande eller blogg) som man kan länka till från Twitter och Facebook är en metod vi ofta använt och tyckt fungerat bra.

Här en text om när Aftonbladet 2014 skrev felaktigt om skatt/vinster. Länken användes i sociala medier. Aftonbladet valde att inte avpublicera, varför länken fortfarande (2018) behövs då och då.

Här en text om betygssättning apropå en generell debatt om betyg 2018.

Förslag på kanaler till medarbetare:

 • Schoolsoft/andra system (ofta för första information)
 • Mail
 • Möten (ska alltid hållas)
 • Utskriven information (dela ut vid möten, ha tillgänglig)
 • SMS
 • Telefonsamtal
 • Workplace om ni har börjat använda det
 • Messengergrupper (finns på många arbetsplatser)
 • Anslagstavlor
 • Fysiskt brev hem

Förslag på kanaler vårdnadshavare/myndiga elever

 • Schoolsoft/andra system (ofta för första information)
 • Möten (ska normalt alltid hållas, dock inte i det mest akuta läget)
 • Utskriven information (dela ut vid möten, ha tillgänglig)
 • Mail
 • Hemsidan
 • SMS
 • Telefonsamtal
 • Facebook (enhetens sida)
 • Anslagstavlor/anslag vid entréer
 • Fysiskt brev hem

Förslag kanaler övriga

 • Hemsida
 • Mail
 • Media
 • Facebook (enhetens sida)
 • Telefon/möte (exempelvis med grannar efter evakueringar)

Innehållsansvarig

Uppdaterad