Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Krisledning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Vi är förberedda när det oväntade händer

Alla enhetschefer, verksamhetschefer och utbildningsdirektörer ska gå AcadeMedias utbildning i krishantering. Den ges både till verksamheter (det är vanligt är att hela rektorsgrupper går tillsammans) och öppet via AcadeMedia Academy. Utbildningen är en heldag, en dag där vi blandar teori med praktik och diskussioner, och som hos deltagarna brukar vara något av en ögonöppnare – det skapas många nya insikter och tankar om hur man kan förebygga kriser, och mota dem så tidigt att de aldrig exploderar. Samt hur man gör om det som inte fick hända, ändå händer.

Alla som genomgår utbildningen får också ett telefonnummer att ringa om det inträffar en akut kris. Numret är bemannat dygnet runt, året om, av en extern samarbetspartner för incidentberedskap. De som svarar är erfarna konsulter, alla med erfarenhet från polisens specialenheter eller försvarsmaktens säkerhetstjänst. De hjälper till med att göra en snabb bedömning av situationens allvar och vilka åtgärder som kan behövas. Företaget heter Whitepaper Advisors, och har uppdrag för en mängd stora företag samt myndigheter.

Om du som chef ringer till journumret ska du också alltid kontakta din närmaste chef, samt Paula Hammerskog, som är krisledare för koncernen. Hon har telefon 0733 34 87 50 och mail paula.hammerskog@academedia.se.

Förebyggande arbete

Förutom beredskap på journumret finns flera förebyggande insatser för att öka tryggheten i koncernen.

Visselblåsning

AcadeMedia har haft en visselblåsarpolicy sedan 2013, som tillsammans med utarbetade rutiner för hantering av visselblåsarrapporter har som syfte att medarbetare inom koncernen ska kunna rapportera oegentligheter och missförhållanden. Från oktober 2017 ligger hanteringen utanför vår egen organisation, detta för att fullt ut kunna garantera anonymitet. Läs mer här.

Säkrare skolor

En av de förebyggande insatser vi gör är en utbildning i hur våra enheter kan förebygga, och hantera, det som med polistermer kallas för pågående dödligt våld, PDV. Definitionen av PDV är attacker där gärningspersonen har som mål att döda så många som möjligt på så kort tid som möjligt. Alla enhetschefer, verksamhetschefer, utbildningsdirektörer och många stabsmedarbetare har gått utbildningen, utbildningen kommer också att hållas på samtliga skolor/enheter.

Innehållsansvarig

Uppdaterad