Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Utbildningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Utbildning om att förebygga hot och våld

I AcadeMedia Academys utbildningswebb finns en utbildning som handlar om hur vi kan skapa en trygg arbetsmiljö för medarbetare, barn och elever, genom att förebygga och förbereda oss för att kunna hantera bland annat hotfulla eller våldsamma situationer. Utbildningen består av fem filmer samt tillhörande reflekteringsfrågor och stödmaterial. Klicka här för att läsa mer och komma till utbildningen. Utbildningen har tagits fram i ett samarbete mellan AcadeMedia Academy, HR och Mattias Hammar, trygghets- och säkerhetschef.

Utbildning i krishantering

Alla enhetschefer, verksamhetschefer och utbildningsdirektörer ska också ha gått AcadeMedias krisutbildning. Anmälan till utbildningen sker via AcadeMedia Academy. Utbildningen är en heldag med både teori och praktik. Under dagen skapas många nya insikter om hur man kan förebygga kriser, och mota dem så tidigt att de aldrig exploderar. Samt hur man gör om det som inte fick hända, ändå händer. AcadeMedia har också beredskapsavtal med en extern leverantör för akuta lägen, läs mer om detta här.

Innehållsansvarig

Uppdaterad