Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Academys internutbildningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bild2AcadeMedia Academy är koncernens interna akademi för utbildning och kompetensutveckling. Vi erbjuder hundratals utbildningstillfällen varje läsår inom en rad olika områden, exempelvis pedagogik, elevhälsa, arbetsmiljö och kommunikation. Utbildningarna är gratis och öppna för alla medarbetare och chefer.

Hör gärna av dig till oss om du har idéer eller förslag på utbildningar eller kompetensutvecklingsinsatser. Vi uppmanar också alla att bevaka Skolverkets breda utbud av kompetensutvecklingsinsatser.

Ta del av alla utbildningar hos oss här.

 

Nyheter från AcadeMedia Academy