Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Academys internutbildningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Klicka här för att komma till utbildningswebben

AcadeMedia Academy är koncernens verksamhet för gemensam utbildning och kompetensutveckling. Här samlar och delar vi kunskap, erfarenhet och kompetens både inifrån och utanför koncernen. På Academys utbildningswebb för kompetensutveckling hittar du utbildningar och inspiration för att fördjupa dina kunskaper och bredda din kompetens. Vi vill öka möjligheterna till mer flexibelt och kollegialt lärande i organisationen samt öka förutsättningarna att nå ut med, och för dig som medarbetare att delta i, kompetensutvecklande aktiviteter.

Plattformen riktar sig till dig som chef, ditt team och/eller grupper av medarbetare från olika verksamheter. Webbaserat material ligger sida vid sida med insatser där vi också möts och delar erfarenheter i olika forum. I portalen kan du se din egen utbildningsprofil, vilka utvecklingsinsatser som kan möta dina behov och intressen samt få inspiration till kompetensutveckling och karriär. Våra medarbetares kompetens avgör kvaliteten i alla AcadeMedias verksamheter, och vi hoppas att vi med utbildningswebben, i ännu högre utsträckning än tidigare, kan möta och stimulera våra chefer och medarbetares driv att ständigt utveckla sin egen yrkespraktik.

Innehållsansvarig

Uppdaterad