Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Academys internutbildningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bild2AcadeMedia Academy är koncernens interna akademi för utbildning och kompetensutveckling. Vi erbjuder hundratals utbildningstillfällen varje läsår inom en rad olika områden, exempelvis pedagogik, elevhälsa, arbetsmiljö och kommunikation. Utbildningarna är gratis och öppna för alla medarbetare och chefer.

Läs om våra nyheter nedanför eller gå direkt och titta på våra utbildningar.

 

Nyheter från AcadeMedia Academy