Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Academys internutbildningar

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Bild2AcadeMedia Academy är koncernens interna akademi för utbildning och kompetensutveckling. Vi erbjuder hundratals utbildningstillfällen varje läsår inom en rad olika områden, exempelvis pedagogik, elevhälsa, arbetsmiljö, juridik och kommunikation. Utbildningarna är gratis och öppna för alla medarbetare.

Vi vill inspirera dig till att fördjupa dina kunskaper och bredda din kompetens samt öka möjligheterna till ett kollegialt lärande i organisationen. Ta del av alla utbildningar här.

 

Nyheter från AcadeMedia Academy